Debatt Ingen onkel Skrue

Penger

Nordland fylkeskommune har god økonomi, målt opp mot andre fylkeskommuner og mange kommuner. (Illustrasjonsfoto: Adobestock)

Debatt: Det virker som noen har et inntrykk av at Nordland fylkeskommune har en utømmelig pengebinge. En binge omtrent på nivå med onkel Skrues i Donald Duck. Kravene og ønskebrevene vi får fremstår slik. Og reaksjonene når penger uteblir fremstår i hvert fall slik. Det hadde selvsagt vært helt rått om pengene våre vokste på trær, men det gjør de dessverre ikke, sier fylkesråd i Nordland, Annette Å. Bang (Sp).

Dette er et debattinnlegg skrevet av eksterne bidragsytere. Alle meninger og oppfatninger er forfatterens egne.

Nordland fylkeskommune har god økonomi, målt opp mot andre fylkeskommuner og mange kommuner. Vi har rundt 500 millioner i frie fond. Samtidig har vi et av landets største etterslep på fylkesveg. Bare å få oppgradert alle vegene våre til dagens standard hadde kostet oss 15 milliarder kroner. I tillegg kommer skredsikring på 5,2 milliarder. Da kommer vi ikke langt med 500 millioner. Vi må også bygge nye videregående skoler i Mosjøen og Narvik for til sammen 2,4 milliarder kroner de kommende årene.

Samtidig får vi stadig mindre penger fra staten for elevene våre, fordi de utgjør en mindre og mindre del av elevene i Norge.

Vi har dermed to valg: Vi kan fortsette å bruke like mye penger som i dag. Resultatet om noen år blir kraftige kutt i kollektivtilbud, videregående skole og tannhelse. Eller så kan vi ta kuttene i drifta nå, slik at vi kan ha god kontroll også i framtida. 

Det er ikke alle som klarer å ta innover seg at det må kuttes selv om resultatene er positive og vi har penger på bok. Noen tror det er bare å fortsette som før, og at vi ikke trenger å bry oss med synkende inntekter. 

Men de fleste vet hva som skjer når du bruker av sparepengene til å betale daglige utgifter. Da går sparekontoen snart tom, og det er ingen penger igjen til vedlikehold, bilkjøp eller nytt hus. På et tidspunkt sier det stopp, og du har ikke råd til verken det du trenger eller det du ønsker deg. 

Vi må spare der vi kan og bruke der det er smartest

Vi ønsker ikke at det skal gå den veien med Nordland fylkeskommune. Vi vil være en solid bidragsyter til utvikling av nordlandssamfunnet, også i fremtiden. Vi ønsker at det skal være mulig å bo, leve og jobbe i hele Nordland. Vi ønsker å kunne levere gode nok kollektivtilbud og gi et av landets beste tilbud på offentlig tannhelse. 

For å få til det må vi spare der vi kan, og bruke der det er smartest. Så lenge vi har litt på bok, så får vi det til. Om vi derimot tømmer sparekontoen på daglig drift, så blir vi snart å leve fra hånd til munn. Da kan det bli færre skoler, færre tannklinikker, dårligere kollektivtilbud og mindre til samfunns- og næringsutvikling. 

Derfor må vi spare mer i årene fremover. «Den som sparer, han har», sier et kjent uttrykk for mange nordlendinger. Det er det vi må gjøre nå. Vi må spare for å kunne bruke. Nærmere bestemt må vi spare nærmere 300 millioner innen 2027, for å fortsette å ha en god økonomi og fremdeles ha nok til en eller flere regnværsdager.  

Så hvor skal det spares? Vi skal mest av alt spare der det gjør minst vondt for nordlendingene. Det kan være at vi må si nei til litt flere av oppgavene som ikke er lovpålagt. Vi må nok ha litt færre stillinger enn før, og vi må se på om vi har for stort bygningsareal i fylkeskommunen. Vi må også kanskje bygge litt billigere enn vi har gjort før. 

Målet er en økonomi som fremdeles skal fremme bolyst og blilyst i Nordland. Vi er ikke onkel Skrue, verken når det gjelder størrelse på pengebingen eller på gjerrighet. Men vi bor i verdens beste fylke. La oss fortsette å ha det sånn!

Les også:

Nøkkelord