Sparebank 1 Nord-Norge vil bruke 400 millioner til å etablere nordnorsk "oljefond"

Konsernsjef Hanne Karoline Kræmer, SpareBank 1 Nord-Norge
Konsernsjef Hanne Karoline Kræmer i SpareBank 1 Nord-Norge sier inntil 400 millioner av samfunnsutbyttet foreslås til å etablere et nordnorsk investeringsfond. Fondet vil ha som formål å investere i nordnorske bedrifter. (Foto: Sparebank 1 Nord-Norge).

Sparebank 1 Nord-Norge leverte et resultat før skatt på 3.27 milliarder kroner for 2023. Godt utbytte gjør at banken nå foreslår å sette av 400 millioner til å etablere et nordnorsk investeringsfond, som vil ha som formål å investere i nordnorske bedrifter.

Sparebank 1 Nord-Norge leverer et resultat etter 2023 på 3.27 milliarder kroner før skatt. Samme tall for 2022 var 2.36 milliarder.

– Tallene er gode, og vi leverer på alle parametere banker måles på, sier konsernsjef Hanne Karoline Kræmer i en pressemelding. 

Konsernsjefen forteller om vekst på både personmarkedet og bedriftsmarkedet, hvor banken henholdsvis har vokst med 3,8 prosent og 15,5 prosent målt i forhold til 2022. 

Næringslivet i nord 

– Dette forteller meg to ting; SpareBank 1 Nord-Norge er konkurransedyktig i forhold andre banker, og at næringslivet i Nord-Norge fortsatt går godt og investerer for fremtiden. Dette underbygges også av at det er få konkurser, og at vi ser bare en svak økning i mislighold, sier hun og fortsetter: 

Jeg er utrolig glad for begge deler. Så er det ikke slik at folk og næringsliv i nord ikke kjenner dyrtiden på kroppen, for det gjør de. For svært mange er det virkelig krevende tider når vi snakker om økonomi. Men foreløpig klarer de aller fleste å holde balansen, godt hjulpet av at det er arbeid til alle.

Vil etablere et nordnorsk «oljefond»

Fra fjorårets overskudd er 1.51 millioner kroner satt av til utbytte, hvorav 813 til samfunnsutbytte, står det i pressemeldingen. 

Inntil 400 millioner av samfunnsutbyttet foreslås å brukes til å etablere et nordnorsk investeringsfond. Fondet vil ha som formål å investere i nordnorske bedrifter, og vil bli eid av en allmennyttig stiftelse. Dette skal dermed verken styres eller eies av banken.

– Bakgrunnen for at vi gjør dette er at vi har en strategisk målsetning om å arbeide for en enda mer attraktiv landsdel. Det gjør vi gjennom Samfunnsløftet, som primært er rettet inn mot frivilligheten for å stimulere til bolyst og blilyst. Nå ønsker vi å gjøre enda mer også for det nordnorske næringslivet, forteller Kræmer. 

Flere forsøk på investeringsfond i nord

– Det har vært forsøk på å sette opp investeringsfond i Nord-Norge, bl.a. med delfinansiering fra staten, flere ganger de siste årene. SpareBank 1 Nord-Norge har som bank vært negativ til å delta i slike. Det er fordi det er en umulig balanse å skulle være både bank og investor på samme tid, spesielt av hensyn til habilitet. Samtidig har også vi sett med bekymring på det som ofte beskrives som manglende tilgang på lokal kapital, og som har vært til ugunst for Nord-Norge.

–  Løsningen vi nå foreslår eliminerer interessekonflikten, gjennom at SpareBank 1 Nord-Norge ikke vil være en del av eierskapet og heller ikke vil kunne påvirke investeringsbeslutningene, sier Kræmer.

Kræmer trekker fram Statens pensjonsfond utland i beskrivelsen av idéen.

– Forslaget kan gjerne sammenlignes med Oljefondet, for vi snakker om en indeksfond-tilnærming hvor det skal investeres bredt. Detaljene er ikke klare, men vi sikter oss inn mot etablert og lønnsomt næringsliv, og utelukkende i Nord-Norge. Ambisjonen er at banken gjennom samfunnsutbyttet skal kunne bidra med investeringskapital i størrelsesorden 1 milliard kroner i løpet av 3-5 år, og at det siden vil tilføres midler i takt med behovene, med et langsiktig mål om en størrelse på 3-5 milliarder kroner. Vi skal nå arbeide videre med ideen, og komme med et forslag til bankens representantskap, som skal vedta en slik satsing før endelig lansering.

Les også

Nøkkelord