- Ingen kan eie Nordpolen

There are many stakeholders in terms of territories in northern areas, as this map from Durham University shows. Denmark and Christian Marcussen (inset) is one of several with requests for rights at the North Pole. (Map: Durham University, photo: Arne F. Finne).
-Nei, hensikten er ikke å underlegge seg Nordpolen, bedyrer danske Christian Marcussen overfor tilhørerne under High North Dialogue. Men han belyste det danske territorialkravet.

-Nei, hensikten er ikke å underlegge seg Nordpolen, bedyrer danske Christian Marcussen overfor tilhørerne under High North Dialogue.

Marcussen er geofysiker og seniorrådgiver og prosjektleder for den grønlandske delen av kontinentalsokkel-prosjektet til Danmark. Under konferansen High North Dialogue fortalte han om den teknisk/juridiske bakgrunnen for Danmarks forslag til avgrensing av territorium overfor Kontinentalsokkelkommisjonen.

Ressursene på bunnen

Stipendiat Gunnar Sander ved UiT Norges arktiske universitet, sier da også nokså entydig at;

-Ingen kan eie Nordpolen. Ingen kan eie vannmassene, eller vannsøylen mellom havbunnen og overflaten og ingen kan heller eie havbunnen under Nordpolen. Det som kan skje, sier Sander, er at en kyststat kan få suverene rettigheter til ressursene på bunnen, og rett til å forvalte disse.

Flere om beinet..

Det er imidlertid flere overlappende interesseområder i det området Danmark har levert ønske om å «legge under seg». Og teoretisk er det slett ikke umulig at flere nasjoner har kontinentalsokler som overlapper hverandre.

-Dette er jo ikke noe en kyststat bare kan hevde, det må baseres på konkrete og dokumenterbare data om naturlig forlengelse av sokkelen til kontinentalmarginen – yttergrensen for kontinentalsokkelen, sier Sander til High North News.

Slik er sonene utenfor kysten definert av FN. (Illustrasjon: Gunnar Sander og Audun Igesund, Norsk Polarinstitutt).
Slik er sonene utenfor kysten definert av FN. (Illustrasjon: Gunnar Sander og Audun Igesund, Norsk Polarinstitutt).

..og flere kan ha rett

Etter at disse dataene er sendt inn, som Danmark gjorde i desember i fjor, kommer behandlingen i Kontinentalsokkelkommisjonen, og så skal den sjekke de innsendte dataene mot kriteriene i Havrettstraktaten.

De fleste antar at både Russland og Canada vil fremme territorialkrav som overlapper deler av det danske kravet, og teoretisk kan alle ha «rett».

Forhandlinger er nøkkelen

 - Så vidt jeg kan se har det allerede oppstått en slik situasjon mellom Norge og Danmark/Grønland, som ligger ved siden av hverandre. En årsak er at kommisjonen ikke tar hensyn til avgrensinger i side, altså mellom sideliggende kyststater. Den skal kun ta stilling til yttergrensene for den enkelte kyststaten, sier Gunnar Sander.

Kommisjonen kan derfor gi to stater rett til de samme områdene. Slik overlapp må kyststatene forhandle om. Det samme kan, ifølge Sander, komme til å skje mellom motstående stater som Russland <-> Canada og Russland <-> Grønland.

Bare anbefalinger

-Jeg er usikker på om Kommisjonen vil gjøre vurderinger av disse landenes overlapp, og foreslå en deling. Dersom den IKKE gjør det, så er prinsippene fra Havrettstraktaten det samme: Forhandlinger.  

-Kontinentalsokkelkommisjonen gir anbefalinger, men kyststaten selv fastsetter endelig og bindende utstrekningen av sokkelen. Det er jo opplegg til en smule strid?

Internasjonal domstol

-Det er en uklarhet i Havrettstraktaten. Dersom en stat ikke skulle følge tilrådingen fra Kommisjonen, og tilta seg et større areal enn den ifølge Kommisjonen har rett til, så er det ikke andre mekanismer enn de generelle disputt-mekanismene i traktaten.

Men de inkluderer en egen domstol. En eller flere stater må i så fall stevne den aktuelle kyststaten inn for en internasjonal domstol.

Forblir «allmenning»

Ifølge Gunnar Sander kommer ikke spørsmålene om forlengede kontinentalsokler til å ha noen betydning for statusen til det som på engelsk kalles «high seas», eller "åpent hav" på norsk.

-Polbassenget er, og kommer, i henhold til havretten, til å forbli åpent hav og dermed internasjonalt farvann for all fremtid.

Et langt lerret å bleke

Den danske seniorrådgiveren, Christian Marcussen, er da også klar over at det ikke kommer noen anbefaling fra kommisjonen de nærmeste ukene – enn si årene.

-Det er en lang rekke saker som ligger på kommisjonens bord, og vi står nå bakerst i køen. Vi må nok påregne en ti års tid, og vi regner også med å måtte argumentere. Dette er ikke eksakt vitenskap, all den tid man er nødt til å bruke ulike modeller – så resultatet er ikke aldeles gitt, medgir Marcussen.

 

High North News har redegjort for det danske kravet tidligere, i flere artikler:

Mener Danmarks territorialkrav vil bli godkjent
Danmark vil ha mer av Arktis
Danish Arctic Continental Shelf Claim Lack Proof
Dragkampen under Nordpolen tilspisses

Nøkkelord