Ingen gruvedrift uten urfolkdialog

Uavhengig ressursanslag på de to kobberforekomstene fra tredje part estimerer at det med de nåværende undersøkelsene ligger rundt 80 millioner tonn kobbermalm i området rundt Repparfjorden. Foto: Nussir
Kan man lage etiske retningslinjer – som fungerer - for industrivirksomhet i urfolksområder ? -Ja, mener representanter for begge parter, og jobber med saken.

Kan man lage etiske retningslinjer – som fungerer - for industrivirksomhet i urfolkområder ? -Ja, mener representanter for begge parter, og jobber med saken.

Enkelte spørsmål og enkelte problemstillinger kaller mer på dialog, gjensidig forståelse, tillit, åpenhet og samarbeid enn andre. For eksempel gruvedrift i områder der urfolk driver sine tradisjonelle næringer. Kan det kombineres, og hva skjer når gruvedriften er over?

Redusere konfliktene

Slike spørsmål, og flere til, er det prosjektet «Indigenous peoples and resource extraction in the Arctic – evaluating ethical guidelines» har satt seg fore å finne svarene på.

Målet er selvsagt konfliktreduksjon mellom industrien og urfolk, og for å få til det er åpenhet en absolutt forutsetning. Det presiserte også Øystein Rushfeldt, lederen av gruveselskapet Nussir, da han møtte en gruppe fagfolk i prosjektet under High North Dialogue tirsdag.

Dialogmøter fra starten

Nussir venter på en avgjørende utslippstillatelse til Repparfjorden i Finnmark de nærmeste ukene – en tillatelse som betyr være eller ikke være for å åpne drift i den store kobberforekomsten i Kvalsund kommune.

-Vi har hatt dialogmøter hele veien, fra før vi begynte selve planleggingen av gruvedrift i Kvalsund, sier Rushfeldt. Han mener dialogen med lokalbefolkning, urfolk, politiske myndigheter lokalt og regionalt, naturvernere og andre interesserte er et absolutt must for å kunne komme noen som helst vei.

Gjensidig respekt

-Vi, som ønsker å komme i gang med gruvedrift, eller andre inngrep for den del, må ha respekt for at de «andre» var der før oss, og vi må tilpasse oss deres ønsker og behov, sier Øystein Rushfeldt.

Ikke det at han tror at all motstand vil forsvinne;

-Det er jo ikke slik at alle de som i dag er imot gruvedriften til Nussir etter hvert vil bli tilhengere, men jeg håper vi kan respektere hverandres standpunkt og ikke minst være enige om at prosessen har vært fair og korrekt. Ikke minst derfor er det at vi må være 100 prosent åpen om alt.

Et omfattende arbeid

Prosjektet «Indigenous peoples and resource extraction in the Arctic – evaluating ethical guidelines» er finansiert av Utenriksdepartementet med 7,3 millioner kroner over tre år. Prosjektleder er tidligere Sametingspresident Sven-Roald Nystø. Nystø er ansatt ved Árran, Lulesamisk senter i Tysfjord.

-Det er et nitid arbeid, og vi må innhente både synspunkter og erfaringer fra mange kanter, sier Nystø til High North News.

-Vi gjør våre undersøkelser i Russland, i Norge og delvis i Sverige, og vi skal innhente erfaringer fra andre nordområdestater, som Finland, Canada og Grønland.

En etikkindex

Seniorforsker Indra Øverland ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) er en av fagfolkene i Nystøs prosjektgruppe. Øverland jobber med en etikkindex for industrien i urfolkområder.

-Det er mange ting som kan inngå i en slik index, sier Øverland. –Vi kan se på om bedriften er miljøsertifisert, om den praktiserer åpenhet, hvilke standarder den følger på ulike områder overfor urfolksgrupper.

Rankingliste

Basert på de standardene som følges eller ikke følges kan det settes opp en rangering av bedriftene, og dette kan selvsagt gjøres uten å innhente bedriftens tillatelse.

Et rankingsystem vil skape en ufrivillig konkurranse mellom bedrifter som vil operere, eller allerede opererer, i nordområdene. Og vi snakker her om olje- gass- og gruveselskaper, sier Øverland.

Industriens ansvar

Prosjektet tar opp hva som er industriens samfunnsansvar (CSR, Corporate Social Responsibilities), og skal finnes frem til egnete måter å løse konflikter på.

- Vi mangler verktøy for å utvikle denne typen industri i samiske områder, særlig når det gjelder gruveindustri. Jeg har tatt til orde for å utvikle et veikart for bærekraftig gruveindustri i Norge, som et norsk bidrag til fremtidig utvikling i nordområdene.

Målet er å bidra til å minske konflikter og utvikle en klarere forståelse hos myndigheter, urfolk og industri for hverandres interesser og ståsted når det gjelder industritiltak.

Geografisk sett vil det være Norge, Nordvest-Russland og dels Sverige det konkrete arbeidet skal utføres i, sier prosjektleder Sven-Roald Nystø til High North News.

 

Les flere artikler om Nussir i High North News. 

 

Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir tror på dialog, åpenhet og gjensidig respekt. (Foto: Linda Storholm)
Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir tror på dialog, åpenhet og gjensidig respekt. (Foto: Linda Storholm)
Sven-Roald Nystø leder arbeidet med å utforme etiske retningslinjer for industriutvikling i urfolkområder. (Foto: Wikimedia Commons).
Sven-Roald Nystø leder arbeidet med å utforme etiske retningslinjer for industriutvikling i urfolkområder. (Foto: Wikimedia Commons).
Seniorforsker Indra Øverland ved NUPI arbeider med en
Seniorforsker Indra Øverland ved NUPI arbeider med en "etikkindex" for industribedrifter i urfolkområder. (Foto: NUPI).

Nøkkelord