– Ingen begrensninger for å returnere til Svalbard når næringslivet tar seg opp igjen

Tilskuddsordningen for livsopphold for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen utløper 20. juni. Flere i denne arbeidsgruppen stiller seg positive til regjeringens forslag om en tilskuddsordning for hjemreise så lenge de har mulighet til å returnere på et senere tidspunkt. Foto: Christopher Michel / Flickr. 
Hotelldirektør Stein-Ove Johannessen på Svalbard sier utenlandske ansatte stiller seg positive til hjemreiseordningen som regjeringen foreslår dersom muligheten for å komme tilbake ikke utelukkes. Ifølge Justisdepartementet er det ingen begrensninger for de utenlandske statsborgerne å returnere senere. 

Utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen på Svalbard som er permittert som følge av virusutbruddet og som ikke har rett til dagpenger eller andre ytelser som dekker livsopphold, har fått økonomisk støtte gjennom regjeringens tilskuddsordning for livsopphold.

Ordningen gjelder for innbyggere i Longyearbyen fra land som ikke er medlem av EØS, som faller utenfor tradisjonelle trygdeordninger. 

Ifølge utkast til ny koronakrisepakke vil ikke denne tilskuddsordningen bli forlenget utover 20. juni. I proposisjonen foreslår regjeringen at bevilgningen også skal kunne brukes til «en tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen.»

 Min opplevelse er at arbeidsgruppen som ordningen gjelder for ikke er så kritisk til forslaget om en tilskuddsordning for hjemreise, sier Stein-Ove Johannessen, hotelldirektør på Hotell Svalbard og høyrepolitiker.

Flere har stilt seg kritiske til at utenlandske arbeidstakere fra land utenfor EØS flys bort fra Svalbard. Både LO og NHO har jobbet med å finne en løsning i saken. 

LES OGSÅ:

Flere er positive til forslaget

Stein-Ove Johannessen sier til High North News at problemet med det nye forslaget fra regjeringen ikke nødvendigvis er at midler blir brukt på hjemreise, men at det er uklart hvorvidt personer som benytter seg av ordningen vil ha mulighet til å komme tilbake til Svalbard. 

Stein-Ove Johannessen, hotelldirektør på Hotell Svalbard. Foto: Privat. 

Johannessen forteller at han sysselsetter mange utenlandske arbeidstakere som ordningen gjelder og at denne arbeidsgruppen kan være interessert i å benytte seg av tilskuddsordningen for hjemreise.

Grunnen er at det kommer til å ta tid før den normale driften i reiselivsbransjen er tilbake, sier han og legger til at de ikke vil klare å ta alle utenlandske ansatte inn i jobb med det første. 

– Det vil kanskje ikke være mulig å tilby jobb til mange av våre ansatte før mars neste år. Det blir mange måneder å leve uten inntekt. Utenlandske arbeidstakere har hatt en midlertidig tilskuddsordningen, men den løper ut 20 juni. 

Høye levekostnader på Svalbard gjør at flere i denne arbeidsgruppen ser det som aktuelt å reise hjem, sier han. 

De fleste av hans ansatte som ordningen gjelder er positive til forslaget fra regjeringen, ifølge Johannessen. Det er imidlertid én forutsetning de lurer på, og det er om man har anledning til å komme tilbake til Longyearbyen senere.

Det vil kanskje ikke være mulig å tilby jobb til mange av våre ansatte før mars neste år.
Stein-Ove Johannessen, hotelldirektør Hotell Svalbard.

– Spørsmålet er om man får dekket en hjemreise, men ikke har anledning til komme tilbake til Svalbard. Da er det uaktuelt for de det gjelder å benytte seg av ordningen. De ønsker å komme tilbake og for oss er de verdifull arbeidskraft med god kompetanse. 

Kunne en annen løsning vært at regjeringen forlenger tilskuddsordningen utover 20. juni, slik at de utenlandske arbeidstakerne kan bli værende? 

– Ja, det ville vært en annen mulighet. Personlig ville jeg heller anbefalt et lønnstilskudd. Tilskuddsordningen er en sosialhjelp og satsen er deretter. Et lønnstilskudd til bedriften som gjør at vi har råd til å ta de inn igjen for å gjøre forefallende arbeid ville vært en bedre løsning. Da ville de fått en inntekt som de kan leve av. Med levekostnadene i Longyearbyen er ikke sosialhjelpen tilstrekkelig. 

I en tidligere sak uttalte Bjørn Johansen, regionleder i LO Troms og Finnmark, til High North News at tredjelandsborgere representerer kritisk arbeidskraft og kompetanse som er viktig for reiselivsnæringa når den nå sakte tar seg opp igjen. Han fryktet at de som eventuelt må dra fra Svalbard ikke kommer seg tilbake på et senere tidspunkt. 

– Blir de satt på et fly og sendt til sine respektive hjemland tror vi det er adskillig vanskeligere for dem å returnere, sa Johansen.  

Mulighet for å returnere

Andreas Skjøld-Lorange, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, skriver i en e-post til High North News at «for de utenlandske statsborgerne som reiser tilbake til sine hjemland, er det ingen begrensninger for å returnere til Svalbard når næringslivet tar seg opp igjen. Det vil imidlertid ikke gis tilskudd til slike reiser.» 

Andreas Skjøld-Lorange, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet. 
Andreas Skjøld-Lorange, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: JD.

«Nå som det er åpnet for turisme fra fastlandet til Svalbard, forventer vi en økt reisevirksomhet mellom Svalbard og fastlandet fremover. Dette vil forhåpentligvis medføre at næringsaktiviteten generelt tar seg noe opp.»

Skjøld-Lorange legger til at «enhver person på Svalbard som kan livnære seg selv kan bli værende, med unntak av situasjoner der det er grunnlag for bortvisning etter Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard. Det at den midlertidige tilskuddsordningen utløper 20. juni medfører kun at permitterte arbeidstakere fra land utenfor EU og EØS ikke lenger vil få tilskudd til livsopphold.»

Stein-Ove Johannessen påpeker overfor High North News at det er positivt om det er slik at de utenlandske arbeidstakerne kan returnere til Longyearbyen for egen regning når det igjen er behov for arbeidskraften deres.

Forskjellig regelverk

Ettersom Svalbard ikke er en del av Schengen-samarbeidet, gjelder andre regler for utenlandske arbeidstakere på Svalbard fra land utenfor EØS enn for samme arbeidsgruppe på fastlandet.

Selv om man ikke trenger visum eller egen arbeids- og oppholdstillatelse, må alle oppfylle visse krav for å kunne være på Svalbard. Disse kravene reguleres i et eget regelverk som heter "Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard." Blant kravene som stilles, er at man må ha midler til å kunne oppholde seg på Svalbard, ifølge Sysselmannen
 

Nøkkelord