Frykter konsekvenser for reiselivet om utenlandske arbeidstakere sendes bort fra Svalbard

Bjørn Johansen, regionleder i LO Troms og Finnmark, frykter konsekvenser for reiselivsnæringa dersom utenlandske arbeidstakere forsvinner fra Longyearbyen og Svalbard. Foto av Longyearbyen er hentet fra strategidokumentet Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard. 

I utkast til ny koronakrisepakke foreslår regjeringen å bruke penger på hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Uten denne arbeidsgruppen blir det vanskeligere for reiselivet å få hjulene til å gå rundt, mener Bjørn Johansen, regionleder i LO Troms og Finnmark. 

Regjeringen har bevilget sju millioner kroner til "en tidsbegrenset tilskuddsordning for livsopphold for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er permittert som følge av virusutbruddet, og som ikke har rett til dagpenger eller andre ytelser som dekker livsopphold."

Ifølge utkast til ny koronakrisepakke ser denne tilskuddsordningen nå ikke ut til å bli forlenget utover 20. juni.

Ordningen gjaldt for innbyggere i Longyearbyen fra land som ikke er medlem av EØS, som faller utenfor tradisjonelle trygdeordninger.

I forslaget til proposisjon foreslår regjeringen nå at bevilgningen også skal kunne brukes til "en tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen.»

Also read

Bjørn Johansen, regionleder i LO Troms og Finnmark, reagerer på forslaget om hjemsendelse av arbeidstakere fra land utenfor EØS på Svalbard. Han mener reiselivet er en viktig brikke i samfunnet på Svalbard, og påpeker betydning av utenlandske arbeidstakere for reiselivsnæringa på øygruppa.  

Bjørn Johansen, regionleder i LO Troms og Finnmark. Foto: Privat. 

– Vi reagerer på at kritisk arbeidskraft, som disse arbeidstakerne representerer, blir fløyet vekk fra øya når de er så viktige i gjenopprettingsfasen til reiselivet, sier han til High North News. 

– Flere av tredjelandsborgerne har representert den stabile bosettingen på Svalbard og mange har vært der i flere tiår. Så vi reagerer veldig sterkt på de planene som regjeringa nå legger til grunn. 

Hvordan vil dette ha konsekvenser for reiselivet på Svalbard?

– Vi tenker på kompetansen mange av de utenlandske arbeidstakerne sitter på, for eksempel fagarbeid innenfor renhold. Mange av de har fått opplæring i smittevern. Dette er en kritisk gruppe å beholde i gjenåpningen av reiselivet, som holder samfunnet på Svalbard i gang. Blir de borte kan det straks bli vanskeligere for reiselivet å få hjulene til å gå rundt. Hoteller stopper opp hvis det ikke blir gjort rent. 

– Vi er redd for konsekvensene av dette. Det vi også frykter er at de store reiselivsaktørene som representerer det seriøse arbeidslivet der oppe går over ende og blir kjøpt opp av andre. Da har vi det gående og mister oversikt over hvem og hvilken arbeidskraft som kommer til Svalbard.  

Dette er en kritisk gruppe å beholde i gjenåpningen av reiselivet.
Bjørn Johansen, regionleder i LO Troms og Finnmark.

Tror du at de som må dra fra Svalbard kommer tilbake på et senere tidspunkt?

– Nei, det er det vi er redd for. Blir de satt på et fly og sendt til sine respektive hjemland tror vi det er adskillig vanskeligere for dem å returnere. Vårt poeng er at når bedriftene trenger denne arbeidskraften, så bør den være der.  

Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard. Foto: Privat.

Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard, påpeker at utenlandske arbeidstakere er viktig for reiselivet på Svalbard og for reiselivsbransjen i sin helhet.  

– Reiselivsnæringa er avhengig av tjenester innenfor renhold, servering, butikk og hotell. For reiselivet på Svalbard og generelt er arbeidstakere fra land i og utenfor EØS en svært viktig arbeidsgruppe som bidrar til å få ting til å gå rundt. Det vil ikke være så enkelt å erstatte de med norske arbeidstakere, sier han til High North News. 

LO og NHO i samme båt

Bjørn Johansen i LO mener det er viktig å finne ordninger som gjør at de utenlandske arbeidstakerne kan bli værende og tre tilbake i arbeid når reiselivet nå sakte tar seg opp igjen. 

Både LO og NHO har jobbet for å finne en løsning i saken. 

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis. Foto: NHO Arktis

– Dette har blitt løftet høyt opp sentralt både i LO og NHO- systemet for å finne en fornuftig løsning. Partene i arbeidslivet sitter i samme båt. Vi har respekt for de reglene som gjelder, men vi prøver å finne en fornuftig løsning i den ekstraordinære situasjonen som vi står i nå, sier Johansen. 

– Vi prøver i det korte løp å berge situasjonen. I det lengre løp jobber vi med forskjellige løsninger med tanke på situasjonen for tredjelandsborgerne på Svalbard. 

Målfrid Baik, regionleder i NHO Arktis, sier til High North News at de i møte med Justisdepartementet fokuserte på de utfordringene som bedriftene deres på Svalbard møter, særlig knyttet til at de kan miste kvalifisert arbeidskraft. 

– Vi har fokusert på betydningen av dette for våre bedrifter og forsøkt å få en dialog om eventuelle ulike løsninger man kan komme frem til, uten at vi har klart det. Vi noterer oss hva som er myndighetenes standpunkt i saken og det forholder vi oss selvfølgelig til. 

Nøkkelord