Ingen andre øker like mye som UiN

Nord universitet skal ansette sju nye toppledere før 1. januar 2017. Her fra studiested Bodø. (Foto: Svein-Arnt Eriksen/Nord universitet)
Søkertallene for høyere utdanning ble i dag presentert og Universitetet i Nordland er den store vinneren blant universitetene.
Søkertallene for høyere utdanning ble i dag presentert og Universitetet i Nordland er den store vinneren blant universitetene. 

Universitetet har aldri hatt flere søkere enn i år. Tallene fra Samordna Opptak viser at det totalt er 2.431 personer som har Universitetet i Nordland som sitt førstevalg, en økning på 18,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Ingen andre av landets universiteter kan vise til en tilsvarende økning. 

Rektor Pål A. Pedersen sier det er svært gledelig å få slike søkertall presentert. 

- Dette viser at vi klarer å levere et studietilbud av høy kvalitet som er attraktivt for søkere fra hele landet, og særlig fra vår egen region, sier Pedersen. 


Først hos de yngste

Og blant dem som har satt Nordland øverst på prioriteringslista er det stadig flere unge studenter. Økningen er nemlig størst i aldersgruppen 20 til 25 år. 

- Vi er et ungt universitet, som stadig tar nye skritt for å legge til rette for et godt studiested, sier Pedersen. Han tror mange har lagt merke til at det fra høsten av vil står ferdig mange nye studentboliger, like ved campus Bodø. 

UiN har hatt en jevn økning i studenttallet de siste årene. Sammenlignet med 2010, det siste året før institusjonen ble universitet, har det vært en økning på 85 prosent av søkere som har satt UiN som sitt førstevalg. Ingen andre universitet kan vise til en tilsvarende økning. 


Velferdsutdanningene øker

Rektoren er spesielt glad for at søkningen til velferdsutdanninger som sykepleier, barnehagelærer, sosionom og barnevern har god vekst. Sykepleieutdanningen i Bodø øker med hele 40,8 prosent, sosionomutdanningen med 30,1 prosent, barnehagelærer med 32 prosent og barnevern hadde 9,1 prosent. 

Også studiestedene campus Helgeland og Vesterålen har økning. Sykepleieutdanningen på Helgeland har 26 prosent økning fra i fjor. Barnevernutdanningen i Vesterålen hadde ikke opptak i fjor, men i år er det 1,6 søkere per studieplass. 


Havet lokker

- Det samme gjelder den generelle søkningen til fakultet for biovitenskap og akvakultur som leverer kandidater til en av Nordlands viktigste næringer, havbruk, sier Pedersen.

Fakultetet kan vise til hele 111 prosent økning i antallet førsteprioritetssøkere sammenlignet med fjoråret. Noe av årsaken ligger i det nye studietilbudet i dyrepleie, som har 6 søkere per studieplass, men også de andre studiene har gode tall. På Bachelor i havbruksdrift og ledelse er det 78 søkere som kjemper om 20 studieplasser. 


Krafttak for lærerutdanningen

Da er det ikke like lystig for rektoren å se på tallene for lærerutdanningen, som er på nivå med fjoråret hvis en slå sammen søkningen til den tradisjonelle lærerutdanningen og de nye masterutdanningene.

Rektor Pål Pedersen er ikke fornøyd med disse tallene. Nå vil han ta et krafttak for å fornye lærerutdanningen, blant annet i samarbeid med Høgskolen i Nesna, som har lange tradisjoner og mye kompetanse.Hemmer videre vekst

- Vi håper at økende popularitet blant studentene også skal telle positivt i det arbeidet vi gjør sammen med universitetene i Agder og Stavanger overfor myndighetene for å bedre finansieringen av de nye universitetene, sier Pål Pedersen. 

De "nye" universitetene Agder, Nordland og Stavanger er ikke finansiert like godt som de "gamle" universitetene, noe som hemmer den videre veksten mener Pedersen. Les også: 

Utdanningsfusjonen gir uttelling for FinnmarkPål Pedersen, rektor ved Universitetet i Nordland,  er svært fornøyd med økningen antall søkere til institusjonen. (Foto: Svein-Arnt Eriksen/UiN)
Pål Pedersen, rektor ved Universitetet i Nordland, er svært fornøyd med økningen antall søkere til institusjonen. (Foto: Svein-Arnt Eriksen/UiN)

Tags