-Ikke distriktspolitikk, men aktivitet og dialog

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er opptatt av dialogen, også med og i de nordlige landsdelene. -Dagens regjering tenker distriktspolitikk når den snakker om Nord-Norge, sier Støre. (Foto: Arne F. Finne).
-Dagens regjering tenker distriktspolitikk når den snakker om nordområdene, vi snakker om drivkrefter i nord, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

 

-Dagens regjering tenker distriktspolitikk når den snakker om nordområdene, vi snakker om drivkrefter i nord, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

Støre driver valgkamp for partiet i Nord-Norge, og det store måler er å gjenerobre de nordnorske byene. I Bodø mandag ble han og resten av sentralstyret i AP utfordret av, blant andre, redaktør Arne O. Holm i High North News.

Uten dialogen stopper Norge

Holm, som i Støres tid som utenriksminister var sekretær i Nordområdeutvalget, utfordret partiledelsen på dialogen.

-Uten dialog, uten kunnskapsoverføring mellom miljøene og uten dialog med nord, så stopper Norge, sa Holm, og pekte på at Nordområdeutvalget, trass i sin brede sammensetning, leverte en samlet rapport basert nettopp på dialog, sameksistens og fellesskap.

Ikke distriktspolitikk

Og Jonas Gahr Støre er enig når vi spør ham om oppfølging av arbeidet som ble gjort i utvalget.

-Dagens regjering tenker distriktspolitikk i nordområdepolitikken. Vi er i opposisjon, men ser jo virksomheten i nord, og ønsker å være med på dialogen og på møteplassene. Disse møteplassene mangler man i dag.

-Mener du at Nord-Norge mangler fora for å drøfte, eller holde dialogen gående?

Hele Norges kompetanse

-Nei, men i Nordområdeutvalget var det noen drivkrefter, en kobling av kultur, industri, politikk, natur, primærnæring, krefter og vilje til å ta i bruk nettopp dialogen – det mangler i dag.

Man må passe seg for å gjøre nordområdene til et geografisk strengt avgrenset geografisk område. For meg er hele Norge en del av nordområdene – i et arktisk perspektiv. Altså må hele Norges kompetanse tas med, sier Støre til High North News, og fortsetter:

Virksomhetenes landsdel

-Internasjonalt har vi en stor oppgave i å formidle at de mest utviklede områdene i Arktis er norske, en aktiv og levende og viktig del av Norge. Utenlands vet de ikke dette, de ser for seg nordområdene som ødemark dekket av is – slik det i stor grad er i Alaska, Grønland, Canada og Russland.

Vi må fortelle og formidle at de norske nordområdene er utviklede, svært oppegående og levedyktige samfunn. I stedet for «mulighetenes landsdel», som man gjerne omtalte Nord-Norge som tidligere, må vi peke på virksomhetens landsdel, sier Støre, som også kunne fortelle at han er den som har brukt ordet Nord-Norge mest fra Stortingets talerstol det siste året.

Omstiller hele tiden

-Statsminister Erna Solberg snakker om at nå må Norge starte med en omstilling. Det er jo et fint uttrykk sentralbanksjefen har lansert - «fra særstilling til omstilling» -, men hva er det vi ser i nord? Hva er det annet enn omstilling som har skjedd nærmest i til alle tider?

Oppdrettsnæring, foredling av fiskeprodukter, turisme og reiseliv, ny industri og ikke minst utvikling av kunnskaps- og kompetansemiljøer – det er omstilling, og det er omstilling som skjer kontinuerlig. Det er ikke noe som starter nå, og det representerer også en kompetanse resten av landet kan ha nytte av, sier Jonas Gahr Støre.

 

Tags