Ikke aktuelt å selge Store Norske

Næringsminister Monica Mæland (H) vil utrede satellittkommunikasjon og mulighetene for bredbånd i nordområdene. (Foto: Trond Viken, Nærings- og fiskeridepartementet).
Næringsminister Monica Mæland parkerte all debatt om eierskap på Svalbard i dag.

Næringsminister Monica Mæland parkerte all debatt om eierskap på Svalbard i dag. 

Da styret la fram sitt forslag til løsning kunne hun ikke på direkten innfri noen lånesøknad, men brukte anledningen til å understreke at staten fortsatt skal eie Store norske. 

- Siden det har vært en debatt om eierskap de siste månedene kan jeg slå fast at staten eier, og skal fortsatt eier Store Norske. Konsernet er en viktig bærebjelke for vår tilstedeværelse på Svalbard og for samfunnet der, sier Mæland. 

Staten eier 99,9 prosent av selskapet, men flere aktører har den siste tiden ment at tiden nå er inne for å selge. 

LNS-direktør Frode Nilsen har tidligere uttalt til HNN at staten må ut, og profesjonelle aktører bør inn i selskapet. 


Næringsminister Monica Mæland sa på dagens presentasjon at regjeringen nå vil se på forslaget til løsning for det kriserammende kullselskapet, og statsråden lovte å behandle rapporten både skikkelig og ordentlig, og i tillegg se på andre alternativer. Alle steiner skal snus. 


- Det er en alvorlig situasjon for selskapet, og vi vil se på hvordan vi kan gjøre dette på en best mulig måte, sier Mæland. Tags