Nyhetsbrev: Høy aktivitet i det høye nord

The fish landing in Skarvågen
Fiskemottaket i Skårvågen i Bø i Vesterålen er i stor grad en familiebedrift. Her er (f.v.) råstoffleder Simon Skog-Leite (35), BAS Truls Skog Pedersen (20) og plassleder Agnete Skog. (Foto: Hilde-Gunn Bye)

Kjære leser. Denne uka byr vi på en miks av alt som skjer i nordområdene. Fra sjefredaktørens blikk på det norske valget til det rike kystlivet og selvfølgelig militær aktivitet. Her er uka som gikk sett fra nord.

Mandag holdes kommune- og fylkestingsvalg i Norge, og sjefredaktør Arne O. Holm merker seg en viktig forskjell fra andre lands valg:

– En valgkamp som skiller seg markant fra utviklingen i USA og resten av Europa, skriver Holm, og påpeker at fraværet, ikke minst i nord, av høyre-radikale strømninger er påfallende. 

Vi bringer nytt fra Arktisk råd. For nå er alle de arktiske landene enige om nye retningslinjer som lar Arktisk råds arbeidsgrupper gjenoppta sin virksomhet.

– Dette er et viktig første gjennomslag, sier Morten Høglund, som leder rådet under Norges ledelse. 

Overvåkning og kystliv 

Et russisk overvåkningsfartøy satte seil fra den russiske havnen Pevek mot det amerikanske kystvaktfartøyet Healy for å følge med isbryterens bevegelser, mens den amerikanske isbryteren fortsetter på sitt forskningsoppdrag Øst-Sibirhavet.

 Denne uka ble det klart at over en tredjedel av alle verdens kyststater skal nå få tilgang til satellittdata og kompetanse fra Norge, som de kan bruke til å overvåke egne havområder og avdekke fiskerikriminalitet. 

Og få med deg den nyeste delen av vår reportasjeserie om det arktiske kystlivet. Denne gangen om en ung, kvinnelig leder av et fiskemottak:

Karrieren starta med torsketungeskjæring da Agnete Skog (30) var seks år. I en alder av 23 ble hun leder for fiskemottaket i Skårvågen, trolig som Norges yngste kvinnelige fiskekjøper. 

Sikkerhet i nord 

Norges forsvarsjef har invitert allierte forsvarssjefer til Oslo i midten av september for å diskutere styrking av Natos avskrekking og forsvar angående Russland, og hvordan regionale planer skal settes ut i livet. 

Island har tatt imot tyske jagerfly, amerikanske strategiske bombefly og sjefen for både USAs luftstyrker i Europa og Natos luftkommando. På sin side har russiske bombefly utført to tokt over Barentshavet, Norskehavet og Polhavet.

Og nå vil regjeringen bevilge over 300 millioner kroner for å tilpasse infrastrukturen ved Andøya flystasjon – blant annet for å tilrettelegge for alliert mottak. Det foreslås også 150 millioner kroner til Andøya Spaceport. 

Dette og mer kan du lese i High North News. Følg oss gjerne på sosiale media. 

På vegne av redaksjonen ønsker jeg deg en flott høsthelg.

Vennlig hilsen nyhetsredaktør Trine Jonassen

Nøkkelord