The High North Tour 2021: Skandinavias eneste metallprinter står i Narvik

Dmitri Plotnikov og Jan-Arne Pettersen studerer maskindeler produsert av metallprinteren. (Foto: Arne O. Holm)
Narvik: Det finnes bare en av dem i Skandinavia, og den står i Narvik. Investeringen i en tredimensjonal metallprinter løfter det teknologiske miljøet ved UiT Narvik til nye høyder.

Det er lite som minner om et tradisjonelt universitet i lokalene hvor instituttleder Jan-Arne Pettersen ingeniør Dmitri Plotnikov stolt viser fram metallprinteren som var på plass i desember 2019. En maskin så unik og komplisert at det fortsatt handler om å lære seg å bruke den.

Skjønt, Dmitri Plotnikov forsikrer at så langt har maskindelene som er produsert av printeren blitt akkurat slik de var planlagt.

Det spesielle med maskinen er at den både lager delene, samtidig som den også foretar en maskinell behandling av de produserte enheter.

Instituttleder Jan-Arne Pettersen ved Institutt for Industriell Teknologi har store framtidsvisjoner for metallprinteren.

– Jeg tror vi kommer til å ha huber eller steder i de litt større byene hvor det er flere typer 3 D-printere hvor man kan bestille produktene sine på nettet. Dit kan man sende den digitale informasjonen, og få det produsert lokalt. Lettere produkter og mindre materiale som er lettere å transportere, gir et stort bærekraftpotensial, sier Pettersen.

– Hva er det med miljøet her i Narvik som gjør at dere ligger i tet på dette området?

Intelligente produksjonsmetoder

Vi snakker om et miljø som har jobbet mye med interaksjonen mellom menneske og maskin, med intelligente produksjonsmetoder og med å optimalisere både design og selve produksjon. Vi har også miljøer som er veldig gode på logistikk og intelligent logistikk, på verdikjeder og forsyningskjeder. Nå har vi også begynt å se på selve produksjonsdelen av logistikken, som det er på tide å gjøre noe med, sier Jan-Arne Pettersen.

Se den unike maskinen i arbeid, og hør hele intervjuet med Jan-Arne Pettersen og Dmitri Plotnikov her.

Følg The High North Tour 2021:

Nøkkelord