The High North Tour 2021: Skal lage egen teaterscene på kvensk

I Storslett i Nordreisa arbeider prosjektleder Inger Birkelund med å etablere et kvensk teater. (Foto: Arne O. Holm)
Storslett: Det skrives teaterhistorie i Nordreisa, på et språk de færreste snakker, enn si forstår. Etableringen av et kvensk teater er nok en manifestasjon av det internasjonale nord.

– For det blir et nomadisk teater, et teater som skal krysse grenser, forteller prosjektleder Inger Birkelund.

– Vi trenger et kvensk teater for at det kvenske folk og den kvenske kulturen skal bli mere synlig i det store demokratiet Norge. Vi trenger det for at vår fortelling også skal bli hørt. Vi skal bli et turneteater med base her i Nordreisa, men som skal turnere på Nordkalotten.

Teatret er et samarbeid med flere institusjoner, blant annet Hålogaland Teater og Norges Arktiske Universitet, UiT, Tromsø.

– Vi skal først og fremst jobbe for kvenene som bor her i det kvenske kjerneområde, men også for kvener i andre deler av Norge. Så skal vi også samarbeide med broderfolket.

Foreløpig er det ikke skrevet teaterstykker på bare kvensk. Også det er nybrottsarbeid. Det samme gjelder å finne skuespillere som snakker kvensk.

Også pandemien har gitt nyetableringen utfordringer.

Men Inger Birkelund har plan, både om rekruttering og hvilke stykker som skal oppføres på denne nye kunstneriske scenen.

Her kan du se hele historien om det kvenske teateret.

Følg The High North Tour 2021:

Nøkkelord