The High North Tour 2021: På Røst kjempes det for å stoppe fraflyttingen

Røst kommunes ordfører. Elisabeth Mikalsen, står i spissen for store kommunale investeringer for å lokke unge mennesker til øykommunen. (Video: Arne O. Holm)

Røst: 100 kilometer vest i havet for Bodø i Nordland ligger Røst, en av Norges minste kommuner. Fiskeriene står bak en verdiskaping som ligger helt i Norges-toppen. Men også her synker folketallet.

Elisabeth Mikalsen er fersk som politiker og ordfører i øykommunen, og erkjenner at det finnes en grense for hvor lavt folketallet kan synke før situasjonen er kritisk.

Røst på norgeskartet. (Ill: Iris Ørnhaug, Nord universitet)
Røst på norgeskartet. (Ill: Iris Ørnhaug, Nord universitet)
Røst utgjør den ytterste, og sørligste, kommunen i Lofoten, beliggende ca. 100 km vest for Bodø og 115 km nord for Polarsirkelen. (Ill: Iris Ørnhaug, Nord universitet)

– Jeg vet ikke hvor grensa går, men jeg skulle ønske det snudde snart, sier Mikalsen.

Hun opplever samtidig at unge mennesker ønsker å flytte til Røst, men at boligmangel gjør det vanskelig. Fraflyttede hus blir kjøpt opp og tatt vare på av folk som bor utenfor kommunen.

– De som ønsker å bygge nytt hus blir stoppet av bankenes egenkapitalkrav. Og når huset er ferdig bygd, har verdien allerede falt, forklarer Elisabeth Mikalsen.

Så velger Røst likevel å satse på ei framtid med økt tilflytting av unge innbyggere. Kommunen har fått pålegg om å utbedre skolen, men har i stedet nylig vedtatt å bygge et større oppvekstsenter.

– Når vi nå velger å bygge et oppvekstsenter, så koster det mer enn driftsinntektene til Røst kommune. Det handler om at jo færre innbyggere vi er, jo mindre inntekter får vi. Det er slik inntektssystemet er.

Smittefri kommune

Røst er en av svært få kommuner som ikke har hatt smitte under koronaen, på tross av et stort innslag av utenlandske sesongarbeidere under skreisesongen.

Røst. (Foto: Arne O. Holm)
Røst. (Foto: Arne O. Holm)
Boligmangel gjør det vanskelig for unge med utdannelse å flytte tilbake til Røst. (Foto: Arne O. Holm)

– Vi har en liten administrasjon i kommunen som skal takle det samme som større kommuner. Men vi har jobbet godt og hatt et unikt samarbeid mellom kommunalt ansatte, næringsliv og med innbyggere, og i dag står vi som en av 10 eller 12 kommuner som ikke har påvist smitte. Det har vært veldig viktig for oss. Vi har vært gjennom to sesonger med vinter-Lofotfiske, og det ville vært kritisk om vi fikk pandemien på besøk da, sier Elisabeth Mikalsen til High North News.

Se hele intervjuet med ordfører Elisabeth Mikalsen her.

Følg The High North Tour 2021

Nøkkelord