The High North Tour 2021: På grensa til Russland forsker barna på bjørnebæsj

Victoria Gonzalez kommer fra Bilbao og er en viktig del av det nasjonale og internasjonale kompetansemiljøet ved Svanhovd på grensa til Russland. (Foto: Arne O. Holm)

Svanhovd, Pasvik: Hun kommer fra Bilbao i Spania, men endte opp i Pasvik på grensa til Russland. Her bruker hun sin egen akademiske bakgrunn som naturformidler. Ikke minst norske og russiske barn nyter godt av Victoria Gonzalez kompetanse.

– Det handler kanskje først og fremst om å forklare det som skjer ute i naturen på en enkel måte, slik at det blir forståelig både for barn og voksne som ikke har en vitenskapelig bakgrunn. I min hverdag er det barn og unge jeg omgås mest med, forteller Victoria Gonzalez ved forskningsstasjonen på Svanhovd øst i Finnmark.

– På Svanhovd driver vi mye med for eksempel bjørn, og forsker på genetikk på bjørn. Da får barna oppleve også denne delen av forskningen, ikke bare i naturen, men også på laboratoriet.

På det som på Svanhovd heter Forskerlab, får barn og unge gjøre akkurat det samme som forskerne gjør.

– Barna jobber med ekte bjørneprøver, som i dette tilfellet er bjørneskitt som vi samler inn. Ungene synes det er veldig artig å jobbe med bjørnebæsj. Det er ikke noe de gjør i hverdagen, og er en opplevelse i seg selv, forteller Gonzalez.

Samarbeider med Russland

Svanhovd ligger rett ved grensa til Russland, og samarbeider også med russiske forskere.

– Vi har hatt russisk ungdom som har besøkt oss og deltatt i forskningen. Det var en veldig fin opplevelse. De lærte ikke bare om bjørn, men også om forvaltning av store rovdyr i Norge, og om kulturforskjeller mellom Norge og Russland på dette felt.

Se hele intervjuet med naturformidler Victoria Gonzalez ved forskningsstasjonen Svanhovd her.

Følg The High North Tour 2021

Nøkkelord