The High North Tour 2021: – Det provoserer meg voldsomt

Leif Godvik er formann hos Gunnar Klo på Stø, og tar akkurat nå imot innsiget av skrei utenfor kysten av Vesterålen. (Foto/video: Arne O. Holm)
Stø: – For å få arbeidsledig ungdom til å jobbe i fiskeindustrien, så skal de ha deler av arbeidsledighetslønna si på toppen av den lønna de tjener i industrien. Det provoserer meg voldsomt. Det må jeg bare ærlig innrømme, sier leder ved Gunnar Klo AS, Leif Godvik.

Leif Godvik er formann på fiskemottaket til Gunnar Klo på Stø i Vesterålen. Her har han jobbet i 25 år, og er stolt av både næringa og jobben han og kollegaene gjør.

– Vi har jobbet i denne næringa, i mange, mange år, og er egentlig stolt av næringa og stolt av jobben vi gjør. Og da synes jeg det er provoserende å komme med sånne utspill for å lokke noen frampå når de går ledig.

Jeg besøker mottaket på Stø mens kulingkastene smeller i veggene. Det meste av den lokale flåte er tvunget på land, men noen av de større båtene fortsetter å fangste på skreien som akkurat nå har seget inn til kysten av Vesterålen.

Det skal godt gjørs å komme nærmere matfatet enn akkurat her i det tradisjonsrike kystsamfunnet Stø.

Fleksibel produksjon

Leif Godvik har gjennom mange sesonger hatt en fast produksjonsstab fra Polen, Litauen og Romania. Hvor mye de har fått med seg av diskusjonen om utenlandske sesongarbeidere, er Godvik usikker på.

– Men det må føles forferdelig rart.

Gunnar Klo på Stø driver en fleksibel drift. Noe fisk går til henging, det produseres tørrfisk, noe sendes til saltfiskproduksjon. I tillegg til er det et oppsving i filetproduksjonen, samtidig som det pakkes fersk fisk for eksport til Europa og USA.

Bli med innenfor veggene på et ekte fiskebruk i nord, og se hele intervjuet med Leif Godvik, mens snurrevadbåten Nordegga leverer 20 tonn blodfersk skrei.

Bli med på the High North Tour med Arne O. Holm:

Nøkkelord