Her er EUs nye arktiske strategi

EUs utenrikssjef, den italienske politikeren Federica Mogherini, karakteriseres avtaleinngåelsen som et historisk øyeblikk i europeisk forsvar.
Internasjonalt samarbeid, tiltak mot klimaendringer - og fremming av bærekraftig utvikling. Det er hovedsatsingsområdene i EUs nye arktiske strategi. De enorme investeringsmulighetene i Barentsregionen, og muligheter for økt europeisk innflytelse når Finland overtar ledertrøya i Arktis råd i 2017, vektlegges også.


Internasjonalt samarbeid, tiltak mot klimaendringer - og fremming av bærekraftig utvikling. Det er hovedsatsingsområdene i EUs nye arktiske strategi. De enorme investeringsmulighetene i Barentsregionen, og muligheter for økt europeisk innflytelse når Finland overtar ledertrøya i Arktis råd i 2017, vektlegges også.

- Et trygt, stabilt, bærekraftig, og livskraftig Arktis er viktig ikke bare for regionen selv, men for EU og verden. EU har en strategisk interesse av å spille en nøkkelrolle i den arktiske regionen, heter det i den endelige versjonen av strategien, som High North News har fått tilgang til.

I denne vises det blant annet til rapporten "A Strategic Vision for the North", som i fjor kom fra Finlands tidligere statsminister Paavo Lipponen. Her estimeres investeringsmulighetene i Barentsregionen alene til 140 milliarder Euro.

Her er det muligheter for å utvikle lokale modeller både for bærekraftig vekst, og nye arbeidsplasser i den europeiske delen av Arktis. Dette, mener de som har utarbeidet strategien, kan også kaste av seg og gi fordeler for EU.

Les også: Predict that the Arctic will become a major region of investment


Regionalt og multilateralt samarbeid

I sum er det åtte stater som har territorier i Arktis: Norge, Sverige, Danmark (inkludert Grønland og Færøyene), Finland, Island, Russland, Canada og USA.  Tre av statene er medlemsland i EU, mens Norge og Island er medlemmer i den europeiske økonomiske unionen (EØS).

- De arktiske statene har selv hovedansvaret for å takle utfordringer i egne territorier, men flere av utfordringene i den arktiske regionen kan løses mer effektivt gjennom regionalt og multilateralt samarbeid – og derfor er EUs engasjement er viktig, heter det i strategidokumentet.

Det er EU-kommisjonen og den italienske politikeren Federica Mogherini, som er EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, som har fått oppgaven med å utforme strategien. De anbefaler at disse områdene blir de tre prioriterte i EUs arktiske satsing fremover:

* Klimaendringer og ivaretakelse av det arktiske miljøet
* Fremme bærekraftig utvikling i regionen
* Støtte internasjonalt samarbeid om arktiske spørsmål


Tror på økt innflytelse neste år

I dokumentet som skal legges frem i morgen, trekker det blant annet frem at EU’s arktiske strategi vil bli et viktig element i arbeidet med å implementere den globale klimaavtalen som ble inngått på FNs klimatoppmøte i Paris, i desember i fjor.

Det fremheves også at EU - i 2017 - kan få en gylden mulighet til å fremme europeiske ideer og initiativer gjennom Arktisk råd. Da er det Finland som overtar det rullerende formannskapet i det mellomstatlige samarbeidsorganet, frem til 2019.

EU lå i 2013 an til å få observatørplass i Arktisk råd, men Canada satte foten ned på grunn av EUs importforbud mot produkter fra den canadiske selfangstnæringen. Senere har Russland brukt sin rolle som Arktisk råd-medlem til å slå tilbake mot sanksjonsmakten EU, og med det står den europeiske unionen fortsatt på utsiden av høynivåforumet.

- I de senere årene har den arktiske regionen fått en høyere profil i internasjonale relasjoner på grunn av sin økende miljømessige, sosiale, økonomiske og strategiske betydning, heter det i strategidokumentet.

- EU bidrar allerede vesentlig til arktisk forskning, satellittobservasjoner og regional utvikling, i tillegg til arbeidet i Arktisk Råd, hvor nå også land utenfor Arktis - som Kina, India, Japan, Sør-Korea og Singapore - har observatørstatus.


- Ikke vært en prioritet

Den nye strategien er ment å fungere som en guide for EUs engasjement i den europeiske delen av Arktis, og Europaparlamentet og Det europeiske råd vil nå bli bedt om å komme med innspill. Tanken er at EU med jevne mellomrom skal oppdatere strategien, avhengig av utviklingen i regionen.

Sist EU la frem en arktisk strategi var i 2008.

- EU har til nå ikke prioritert det arktiske området, uttalte den danske EU-parlamentarikeren Jørn Dohrmann til High North News i februar i fjor.

Dohrmann, og flere andre EU-parlamentarikere, var da på studietur i Nord-Norge for å lære mer om demografi og næringsliv i den tettest befolkede regionen i Arktis.

Tidligere artikler:

The EU is not in revolutionary mode when it comes to the Arctic

The EU is an Arctic player and will engage further

EU postpones its next Communication on Arctic matters

Nøkkelord