Arktisk råd samles til det første plenumsmøtet under det russiske formannskapet

Møte i Arktisk råd
Møte i Arktisk råd. (Foto: NTB)

Russland har invitert Arktisk råd til det første plenumsmøtet for ledende embetsmenn under det russiske presidentskapet.

Plenumsesjonen vil gå av stabelen 1.-2. desember 2021 i Salekhard i Yamalo-Nenets autonome distrikt.

Det hybride embetsmenn-møtet (SAO) samler representanter fra alle de åtte arktiske statene, seks partnerorganisasjoner for urfolk, seks arbeidsgrupper og 38 observatørstater og organisasjoner, for å dele oppdateringer om rådets pågående og nye prosjekter, arbeidet med å håndtere karbon- og metanutslipp, og hav-relaterte aktiviteter.

Det overordnede temaet for det russiske presidentskapet er "Ansvarlig styring for et bærekraftig Arktis" - et ledende prinsipp for å fremme miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling av regionen, øke synergiene med andre regionale plattformer og initiere implementeringen av rådets 10-årige strategiplan.

 Vårt program for formannskapet reflekterer behovet for en felles innsats for å sikre en bærekraftig utvikling av regionen og for å styrke samarbeidet med arktiske og globale partnere. For å oppnå en bærekraftig fremtid i Arktis, må vi fokusere på en kollektiv tilnærming, sier ambassadør Nikolay Korchunov, styreleder for SAO-gruppen av ledende embetsmenn til NTB.

Høyt på agendaen står temaer som bærekraftig sosioøkonomisk utvikling i Arktis og rådets innsats for å bevare det arktiske økosystemet, styrking av samarbeidet mellom urfolk og regionene i det sirkumpolare området, samarbeidet om maritime spørsmål, formannskapets forslag for å fremme Arktisk ungdomsengasjement i arktiske spørsmål, samt andre temaer knyttet til gjennomføringen av rådets tiårige strategiplan.

En viktig del av SAO-samlingen er et spesielt fellesmøte om samarbeidet mellom Arktisk råd og Arktisk økonomisk råd. De to rådene formaliserte samarbeidet ved å signere et bilateralt avtalememorandum i mai 2019, og møtet i Salekhard markerer den andre gangen representanter fra rådene møtes. Formålet med møtet er å vurdere fremdriften og mulighetene for samarbeid, særlig mellom rådets arbeidsgrupper.

Les også:

Nøkkelord