Leserinnlegg: – Heimevernet skal styrkes

Heimevernet øvelse
En viktig del av regjeringens styrking av forsvaret, er Heimevernet. (Foto: Forsvaret)

Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Krig er igjen en realitet i Europa. Russlands brutale og uprovoserte angrepskrig mot Ukraina har gitt oss en ny sikkerhetspolitisk virkelighet, og har vært en kraftig påminnelse om hvor viktig nasjonal beredskap og kontroll er. 

Regjeringen har gjort flere grep for å styrke den norske totalberedskapen det siste året. Et av grepene er å sikre et synlig Forsvar som er tilstede i hele landet. En viktig del av dette er regjeringens styrking av Heimevernet. 

Vi skal ha et større heimevern med høyere aktivitet. Noe av det første vi gjorde når vi tiltrådte høsten 2021 var å bevilge mer penger til øving og trening i Heimevernet. Etter Russlands brutale invasjon av Ukraina 24. februar i år, styrket vi Heimevernet ytterligere med 300 millioner kroner. Dette har ført til at Heimevernet har gjennomført øvelser og trening i by og bygd. 

I statsbudsjettet for 2023 prioriterer vi en systematisk styrking og oppbemanning i Heimevernet. Vi sikrer flere soldater, mer øving og økt kompetanse. Regjeringen foreslår å øke antallet soldater i Heimevernet med 500. Dette er en forsiktig, men realistisk start på planen om 5000 nye soldater i Heimevernet.

Dette viser hvor viktig Heimevernet er.

Velfungerende reservestyrker fordrer motiverte tjenestepliktige. Arbeidet med å bedre forholdene for disse er derfor startet opp. Vi vil innføre en ny godtgjøringsmodell som blant annet innebærer at de kan få dekket tapt arbeidsinntekt som følge av gjennomføringen av tjenesten, med inntil seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Dette gjør vi for at samfunnsplikten ikke skal bli en urimelig belastning for den enkelte. 

Senterpartiet har lenge jobbet for økt trygghet ved styrking av totalberedskapen i Norge. Styrking av Heimevernet er en viktig og kostnadseffektiv måte å gjøre dette på. Under pandemien støttet Heimevernet politiet på grensen og Forsvarets sanitet med vaksinering. Nå har HV en sentral rolle i å sikre kontroll med våre olje og gass installasjoner.

Dette viser hvor viktig Heimevernet er. For regjeringen er det viktig å fortsette oppbyggingen av Heimevernet, slik at det i enda større grad kan være med å styrke vår nasjonale beredskap og kontroll.

Les også:

Nøkkelord