Havbruk og sjømat knuser landbrukstall

Hver oppdretter skapte, i snitt, verdier for 3,15 millioner kroner, en fisker for 960.000 kroner, mens en jordbruker skapte for 300.000 kroner. Det viser nye tall fra Sintef.

 

Hver oppdretter skapte, i snitt, verdier for 3,15 millioner kroner, en fisker for 960.000 kroner, mens en jordbruker skapte for 300.000 kroner. Det viser nye tall fra Sintef.

Det er nettstedet kyst.no som videreformidler tallene fra en Sintefrapport, basert på omsetningstall fra landbruk og sjømat for 2013. Dette er, ifølge nettstedet, de nyeste kvalitetssikrete tallene.

Havbruk, fiskeri og landbruk er målt opp mot hverandre, og de største forskjellene finnes mellom havbruk og jordbruk. Hver oppdretter skapte (i snitt) verdier for 3,15 millioner kroner, en fisker for 960.000 kroner, mens en jordbruker skapte verdier for 300.000 kroner.

Verdiskapingen fra næringene er vurdert som omsetningen, etter at råvarekostnader og produksjonskostnader er trukket ifra.

Sjømatnæringa, industri, fiskere og oppdrettere, hadde 25,8 milliarder i verdiskaping, mens landbruket, bønder og industri, stor for en verdiskaping på 15,1 milliarder kroner.

 

 

Tags