MOSAIC-ekspedisjonen: Har oppdaget nytt liv i Polhavet

MOSAiC. Foto Lianna Nixon. Packing up Met City instruments at met City proper
Besetnngen på MOSAIC-ekspedisjonens isbryter "Polarstern" pakker sammen instrumenter på Met City campen. (Foto Lianna Nixon).

Forskere fra MOSAIC-ekspedisjonen i Polhavet har oppdaget en kontinuerlig innvandring av større atlantisk fisk i det arktiske økosystemet.

I september 2019 satte den tyske forskningsisbryteren Polarstern seil fra Tromsø for å tilbringe ett år drivende gjennom isen i Polhavet i Fridtjof Nansens fotspor.

Det EU-finansierte prosjektet Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate - eller «MOSAiC» - involverte forskere fra 20 land og er historiens hittil største polarekspedisjon.

Nå har nye funn fra ekspedisjonen blitt publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science Advantages. Blant annet har forskerne funnet bevis på en kontinuerlig immigrasjon av større atlantisk fisk i det arktiske økosystemet

Prosjektet har fått 150 millioner kroner av EU for å styrke klima- og miljøovervåkning i Arktis og resultatene av forskningen gir ny innsikt i blant annet hvordan den arktiske pelagiske næringskjeden fungerer.

MOSAIC
From their base on the frozen-in Polarstern, researchers will conduct studies on the development of the Arctic sea ice during the MOSAiC expedition. (Photo: Alfred Wegener Institute/Stefan Hendricks)
Fra basen på den innfryste isbryteren Polarstern studerte forsknerne utviklingen av den arktiske havisen under MOSAiC-ekspedisjonen. (Foto: Alfred Wegener Institute/Stefan Hendricks)

Immigrasjon

Forskerne fant en dypvannsart av dyreplankton og fisk i Polhavet. Til deres overraskelse fant de også bevis på en kontinuerlig immigrasjon av større atlantisk fisk i det arktiske økosystemet, mye lenger nord enn forventet. Dette bidrar til potensiell mat for pattedyr som lever i Polhavet.

– Tilgjengeligheten av små og store fisk i det atlantiske vannlaget kan forklare hvorfor sel, hvalross og isbjørn kan finnes selv på Nordpolen. Det er få fisk og pattedyr, men de er der, sier sier biolog Hauke ​​Flores ved Alfred Wegener Institute til Science Advantages.

Polhavets økosystem har ikke kapasitet til å støtte større fiskebestander.
Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marin økologi ved Stockholms universitet

Flores var en av forskerne ombord på MOSAiC-ekspedisjonen.

Ikke kapasitet

Forskerne konkluderer også at det i det minste eurasiske bassenget ikke finnes høstbare fiskebestander verken for i dag eller i overskuelig framtid.

– Polhavets økosystem har ikke kapasitet til å støtte større fiskebestander, sier Pauline Snoeijs Leijonmalm, som er professor i marin økologi ved Stockholms universitet.

Forskerne mener derfor at det er viktig at det unike og skjøre økosystemet er underlagt robust internasjonal beskyttelse.

Derfor har ni land og EU forhandlet fram en avtale som skal forhindre uregulert fiske i internasjonalt farvann i det sentrale arktiske hav. De ni landene er Canada, Kina, Kongeriket Danmark, Island, Japan, Sør-Korea, Norge, Russland og USA.

Avtalen trådte i kraft i juni 2021 og forbyr kommersielt fiske i minst 16 år, samt at det settes opp et felles vitenskapelig forsknings- og overvåkingsprogram for å forbedre forståelsen av økosystemene i det sentrale Polhavet.

Om MOSAIC

Historiens største polarekspedisjon.

Målet med MOSAiC-ekspedisjonen var å se nærmere på Arktis som episenteret for global oppvarming, og samle inn grunnleggende informasjon for å forstå globale klimaendringer bedre.

Hundrevis av forskere fra 20 land var involvert i ekspedisjonen.

MOSAIC fulgte i fotsporene til Fridtjof Nansens banebrytende ekspedisjon med sitt treseilskip Fram i 1893 til 1896, denne gangen i form av en moderne forskningsisbryter - Polarstern - som drev nær Nordpolen i et helt år.

Dataene som samles inn vil bli brukt av forskere over hele verden for å ta klimaforskningen til et nytt nivå.

Ekspedisjonen ble ledet av forskerne Markus Rex, Klaus Dethloff og Matthew Shupe ved Alfred Wegener Institute.

Kilde: MOSAIC Expedition

Les også:

Nøkkelord