Har brukt 4,3 millioner kroner på rettsaken mot Rana Gruber

Jernmalm kan ikke takseres som naturgrus, mener Rana Gruber som har gått rettens vei for å få eiendommene taksert som det de er. I august fikk de medhold i lagmannsretten, men tvisten ruller videre og kan ende i retten på ny.
Rettsaken om eiendomsskatten har kostet Rana Kommune 4,3 millioner kroner.


Rettsaken om eiendomsskatten har kostet Rana Kommune 4,3 millioner kroner.
 

I dommen fra Lagmannsretten vant Rana Gruber fram på alle punkter, etter at de tapte i Tingretten i fjor høst. 

Rana Kommune har hittil brukt 4,3 millioner kroner på tvisten, skriver Rana Blad. Kommunen vurderer nå om dommen skal ankes eller ikke. Etter at prosessfullmektig og kommuneadvokaten har evaluert dommen skal de gi råd til formannskapet som neste uke skal avgjøre om dommen blir stående, eller blir anket. 

Tags