Grønlands utenriksminister i historisk møte

Greenlandic Minister of Foreign Affairs and Energy, Steen Lynge.
Denne uken fant det første offisielle møtet i en britisk tverrparlamentarisk gruppe om Grønland (APPG) sted. Gruppen fikk hilsener fra den grønlandske utenriks- og energiministeren Steen Lynge og vise-utenriksminister Kenneth Høegh. (Foto: Grønlands regjering)

Storbritannias aller første parlamentariske gruppe med fokus på Grønland har tatt et stort skritt videre i å bygge relasjoner med sin arktiske nabo.

Denne uken fant det første offisielle møtet sted for en tverrparti-gruppe i det britiske parlamentet som har fokus på Grønland, the All-Party Parliamentary Group Greenland (APPG). Gruppa ble etablert av representanten Brendan O’Hara fra Argyll & Bute i desember. På møtet ble den hilst av Grønlands utenriks- og energiminister Steen Lynge og av viseutenriksminister Kenneth Høegh.

MP Brendan O’Hara
MP Brendan O’Hara. (Photo: UK Parliament)
Parlamentsmedlem Brendan O’Hara. (Foto: Det britiske parliamentet)

Ifølge en pressemelding fra det britiske parlamentet har gruppen som mål å styrke relasjoner mellom Storbritannia og Grønland på innenfor politikk, økonomi, samt sosiale, kulturelle og vitenskapelige områder. Den skal også fremme tettere samarbeid med det grønlandske parlamentet Inatsisartut.

Dannelsen av APPG Grønland kommer på et tidspunkt hvor forholdet til polarområdene blir stadig viktigere for Storbritannia. Det er også viktig for Grønland å styrke forholdet til Storbritannia, ettersom landet nå står overfor en viss usikkerhet i handelen med Storbritannia etter Brexit. Tidligere nøt Grønland godt av toll- og kvotefri tilgang til det britiske markedet takket være en avtale med EU for de såkalte OCT-ene, Overseas Countries and Territories.

Viktig forhold

I sin presentasjon for gruppen sa viseutenriksminister Kenneth Høegh at samtalene om en handelsavtale har stanset opp, og at hans regjering frykter for at produkter fra Grønland nå kan bli pålagt nye importavgifter for å komme inn i Storbritannia.

Og selv om noen midlertidige fritak har kommet på plass, gjelder disse bare for bestemte grønlandske produkter, og det er bare 24 pro sent av grønlandske fiskeprodukter som kvalifiserer for dette fritaket.

Det kan bli flere muligheter i fremtiden etter hvert som Grønlands økonomi vokser og utvikler seg  
Parlamentsmedlem Brendan O’Hara

I øyeblikket er Storbritannia målet for mer enn ti prosent av den totale eksporten fra Grønland. Mange grønlandske samfunn er nesten fullstendig avhengige av fiskeeksport til Storbritannia, noe som understreker viktigheten av forholdet mellom Storbritannia og Grønland.

Etablerte forbindelser innen handel med fisk

I en kommentar til møtet sa lederen for APPG Greenland, Brendan O’Hara, at forholdet mellom Storbritannia og Grønland er avgjørende viktig. I en pressemelding sier O’Hara at:

– Storbritannias forhold til Grønland er særdeles viktig, særlig etter Brexit og de pågående handelsavtalene med land rundt omkring i verden. Jeg lærte mye om ladet, dets regjering og ulike syn på uavhengighet under mitt tidligere besøk til Grønland i 2018.

Les også

Han sa at det er mye å lære fra og dele med Grønland, spesielt med tanke på klimaedringer og vitenskap i Arktis, sikkerhet og forsvar i Arktis, og i det å utvikle etablerte forbindelser gjennom fiskehandel, som har eksistert i lang tid allerede.

Tettere samarbeid

– I fremtiden kan det bli flere muligheter også, etter hvert som Grønlands økonomi vokser og utvikler seg. Jeg er takknemlig for den store interessen i APPG, hvor mer enn 44 parlamentsmedlemmer og representanter deltok på møtet denne uken, sa Brendan.

Han mener dette viser hvor viktig det er å bygge et godt forhold til Grønland, dets representanter og folkene i landet, for å lære mer om landet og fremme tettere samarbeid.

Dr Dwayne Ryan Menezes is the Founder and Managing Director of Polar Research and Policy Initiative.
Dr Dwayne Ryan Menezes is the Founder and Managing Director of Polar Research and Policy Initiative. (Photo: PRPI)
Dwayne Ryan Menezes. (Foto: PRPI)

Den London-baserte tenketanken Polar Research and Policy Initiative (PRPI), som fokuserer på Arktis og Norden, feirer sitt femårsjubileum i februar 2021. Tankesmien fungerer som sekretariat for APPG Greenland, og dens grunnlegger og administrerende direktør Dr Dwayne Ryan Menezes uttaler:

– Møtet i den tverrpolitiske parlamentsgruppa for Grønland på tirsdag var historisk på alle måter. Det var første gang en utenriksminister og en viseutenriksminister fra Grønland taler til britiske parlamentarikere i dette omfanget.

Stor oppslutning

Det var også det første møtet som APPG Greenland har arrangert. Etableringen av denne gruppen har gjort det britiske parlamentet til verdens første parlament utenfor Det danske kongedømmet som har en parlamentsgruppe dedikert til Grønland.

– Videre var det et enestående arrangement med tanke på at hele 44 parlamentsmedlemmer og representanter deltok, noe som viser at det er svært høy interesse i Storbritannia for Grønland, sier Menezes.

Han håper dette markerer starten på et nytt spesielt forhold i Storbritannias nordlige nabolag.

– Jeg er av den oppfatning at et sterkt forhold mellom Storbritannia og Grønland vil være i begge landenes interesse, og også tjene våre allierte i Nord-Amerika og Europa. Jeg har også et håp om at handelsforhandlingene mellom de to landene skal styrke heller enn undergrave dette strategiske forholdet.

Denne artikkelen ble oprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord