Grønlands fiskeeksport falt med nesten en halv milliard i 2021

Fiskeri er en av Grønlands viktigste næringer. Landets eksport består i stor grad av fisk og reker. (Foto: Pro Studio).

Eksportverdien av fiskeprodukter var på 4,4 milliarder danske kroner i 2021. 

Det viser foreløpige tall fra Grønlands statistik. 

Sammenlignet med 2020 var det i 2021 en nedgang i eksportverdien av fiskeprodukter på 459 millioner danske kroner. Det tilsvarer -9,4 prosent. Tallene viser at verdien av fiskeeksporten i 2021 lå på 4,4 milliarder danske kroner.

I 2019 var eksportverdien på over 5 milliarder kroner. 

Når det gjelder reker har eksportverdien falt med 6,3 prosent i 2021, tilsvarende 150 millioner danske kroner. Nedgangen skyldes først og fremst et prisfall på 5,8 prosent.

Eksportverdien av torsk falt også, med til sammen 14,5 prosent. Det tilsvarer 61 millioner danske kroner. Volumene har falt med 1,8 prosent, og gjennomsnittlig kilopris har falt med 12,9 prosent.

Grønlands Statistik opplyser om at tallene avhenger av om eksportørene rapporterer i tide til Skatteetatens tollfunksjon. Utviklingen av tallene må derfor tolkes med varsomhet, da revisjoner av tidligere publiserte tall kan forekomme. 

Les også

Nøkkelord