Grønland øker grunnlovstempoet

Greenland’s Self-Rule authorities want to pick up pace in the constitution drafting process. (Illustration/Photo: Pixabay).
På Grønland legges det nå opp til at utkast til grunnlov for landet kan legges frem innen utgangen av 2018 – med utvalgsleder på fulltid.

 

På Grønland legges det nå opp til at utkast til grunnlov for landet kan legges frem innen utgangen av 2018 – med utvalgsleder på fulltid.

Det grønlandske selvstyret, Naalakkersuisut, ønsker tydeligvis fortgang i arbeidet med å få på plass en forfatning, eller grunnlov, for Grønland.


Innen utgangen av 2018

Til avisen Sermitsiaq.ag sier Karl Kristian Kruse, som inntil nylig var fungerende minister for bl.a. selvstendighet, at et utkast kan ligge klart innen utgangen av 2018. 

For kort tid siden kunne High North News også fortelle at forfatningskommisjonen skaper livlig debatt i landet, blant annet gjennom antydninger om at kommisjonsmedlemmene kan motta honorar for arbeidet. 


Arbeidende leder for kommisjonen

Nå forlyder det at kommisjonslederen, Vivian Motzfeldt, kanskje skal bli arbeidende leder for grunnlovskommisjonen.

I mandatet til kommisjonen, som ble presentert i april i år heter det at man tar sikte på et utkast i løpet av to til tre år. Med Kruses melding til den grønlandske avisen er dette tidsrommet nærmest halvert.


Halv million ekstra

Ekstrabevilgningen i neste års budsjett, på 500.000 danske kroner ses også på et tegn om økende tempo i prosessen. Disse pengene skal, blant annet, kunne brukes til å betale for bolig i hovedstaden Nuuk til kommisjonsleder Motzfeldt.

Opposisjonspartiet Demokratenes medlem i grunnlovskommisjonen, Nivi Olsen, sier til kringkasteren KNR, at det kan være gode økonomiske grunner til å betale for en bolig til utvalgslederen.


-Skal ikke ha lønn

Hun avviser imidlertid kontant at kommisjonsmedlemmene skal kunne motta noe vederlag for arbeidet med konstitusjonen.

-Kommisjonens medlemmer er allerede medlemmer av Inatsisartut (parlamentet), og får lønn for dette, og dessuten gir det mandatet som er vedtatt ikke åpning for lønn eller vederlag til medlemmene, sier Olsen i en pressemelding.

Tidligere artikler om Grønlands selvstendighet.

 

 

Nøkkelord