Grønland frister investorer med unikt drikkevann

-Grønland har unike forekomster av is og drikkevann - det må kunne selges, mener både lokalstyret og parlamentsmedlem Jess Svane. (Foto: Christine Zenino, Chicago, Wikimedia Commons).
Det grønlandske selvstyret vil friste investorer til å gå inn i drikkevannseksport fra Grønland. Skal lage «is- og vannkatalog» for markedsføring.

 

Det grønlandske selvstyret vil friste investorer til å gå inn i drikkevanneksport fra Grønland. Skal lage «is- og vannkatalog» for markedsføring.

Det er ministeren for næringsliv, arbeidsmarked, handel og utenrikssaker, Vittus Qujaukitsoq, som redegjør om dette for det grønlandske parlamentet (Inatsisartut) i dag.

Grønlands unike vann

Vittus Qujaukitsoq svarer på et spørsmål fra sin partifelle i Siumut, Jess Svane, der Svane peker på det "forunderlige i at det ikke skal la seg gjøre å selge drikkevann fra Grønland på verdensmarkedet".

I sitt spørsmål viser Svane til at; «det er ikke ethvert land i verden som har den samme unike is og det samme unike vann som oss».

- Derfor kan man ikke unngå å undre seg over, at de ennå ikke til dags dato finnes noen egentlig is- og drikkevannproduksjon, til tross for at flere har forsøkt seg, forgjeves, sier Svane.

-Vi er allerede i gang

Han mener også at det er stor etterspørsel etter drikkevann på ulike markeder, hvis man bare klarer å markedsføre varene på en skikkelig måte. Derfor ber han selvstyret (Naalakkersuisut) om å utrede hele saksområdet slik at det kan startes rentabel vannproduksjon og –salg fra Grønland.

Og det vil Naalakkersuisut gjøre, eller; de er allerede i gang med det, kan Vittus Qujaukitsoq fortelle. Og ministeren deler partifellens ønske om at det skal la seg gjøre å eksportere grønlandsk isvann til resten av verden. Derfor vil han kartlegge og markedsføre kildene overfor industrien.

For høye kostnader

-Slik is- og vannloven fungerer nå, skal selskapene søke om å få gjøre forundersøkelser og tillatelser til utvinning. Formålet er at selskapene skal ha mulighet til å gjøre feltundersøkelser før de setter i gang produksjon og eksport. Men dette har ikke gitt de ønskede gjennombruddene for salg av grønlandsk vann til verdensmarkedet, sier Vittus Qujaukitsoq.

Han mener at noen av grunnene til dette er at produksjons- og transportkostnadene har vært for høye i forhold til konkurrentene, og at mange konkurrenter inngår i en større produktportefølje hos f.eks. Coca Cola og Nestlé.

Lager salgskatalog for is og vann

I den nye strategien vil Naalakkersuisut at Grønland selv skal finne frem til, og markedsføre overfor industrien, hvor på Grønland man kan finne de helt store vannmengdene av høy kvalitet, der det kan produseres store mengder til en konkurransedyktig pris.

-Det er meningen at undersøkelsene skal munne ut i en katalog over forskjellige prospekter, med opplysninger om vannmengde, kvalitet og en del økonomiske beregninger for etablering av nødvendig infrastruktur. Det er dette som skal brukes i markedsføringen overfor potensielle investorer, sier minister for næring, arbeid, handel og utenriks, Vittus Qujaukitsoq.

Og hvis det går som selvstyret vil og ønsker, så skal denne strategien foreligge ved utgangen av dette året.

 

Vittus Qujaukitsoq, minister for næring, arbeid, handel og utenrikssaker vil lage en
Vittus Qujaukitsoq, minister for næring, arbeid, handel og utenrikssaker vil lage en "salgskatalog" over attraktive drikkevannskilder på Grønland. Grønlandsk vann og is bør ut på verdensmarkedet, mener ministeren. (Foto: Naalakkersuisut).

Tags