GPS-jamming skaper fortsatt problemer i Finnmark

Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt
Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt sier GPS-jammingen kan få alvorlige konsekvenser. Foto: Linda Storholm / High North News

– Dette har vedvart i såpass mange år nå at jeg tenker dette er en del av det nye normalbildet som vi må ruste oss for, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

I de siste årene har GPS-nettet i Finnmark jevnlig blitt slått ut av GPS-jamminger. 

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark politidistrikt registrerte jammingen første gang i 2017 og varslet da politidirektoratet. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har analysert jammingen og de stadfestet i september 2018 at jammingen kom fra øst. Etterretningstjenesten har konkludert med at Russland står bak.  

Jamming er en måte å ødelegge et signal. Dette gjøres ved å sende ut et signal som overskygger et annet. På denne måten kan kommunikasjons- og navigasjonssystemer bli slått ut og miste sin funksjon.

Fortsatt et problem

– Det er ikke lenge siden sist hendelse. I april/mai registrerte vi enda en episode. Vi rapporterer inn alle hendelser til politidirektoratet. Det er ikke så mye de får gjort med problemet. Vi som samfunn må forbedre systemene våre, sier politimester Ellen Katrine Hætta til High North News. 

Hvor farlig er dette for sivil luftfart og for andre som er avhengig av navigering via GPS?

– Mange helsetjenester i Finnmark benytter GPS-kart. Både hjemmesykepleien og ambulanser bruker GPS for å navigere, sier Hætta, og legger til:

– Vi i politiet bruker voldsalarmer som benytter posisjonsmarkering. Hvis en kvinne som er utsatt for vold og drapstrusler trykker på alarmen, så kan det hende at vi ikke klarer å finne henne hvis det foregår jamming av GPS-signaler. Da kan det hende at vi ikke rekker frem før gjerningspersonen har tatt livet av henne. Dette er potensielt veldig farlig. 

Slik mener Etterretningstjenesten at Russland jammet GPS-signaler i Nord-Norge og Nord-Finland under Nato-øvelsen Trident Juncture i 2018. Illustrasjon: Etterretningstjenesten

Hvor lenge varer en slik jamming?

– Det er av og på. Det kan vare i noen timer. Det kan vare i flere dager. 

Skaper jammingen frykt i Finnmark?

– Kanskje mer irritasjon, enn frykt. Særlig når jeg snakker med entreprenører, så sier dem at det er trøbbel med GPSen. Dette skaper ekstraarbeid og ekstrakostnader for dem. 

Det har blitt spekulert i at jammingen kan ha en sammenheng med Trident Juncture og andre NATO-øvelser i Norge. Hvordan tolker du disse hendelsene?

– Dette kan komme av flere forskjellige forhold, blant annet med økt øvingsaktivitet i Russland. Dette har vedvart i såpass mange år nå at jeg tenker dette er en del av det nye normalbildet som vi må ruste oss for. Vi må være forberedt på at GPS ikke nødvendigvis gir riktig posisjonsmarkering. Da trenger vi andre redskaper som vi kan bruke, for eksempel manuelt kart og kompass. 

Har dere gjort noen flere tiltak for å stoppe jammingen?

– Vi som politi kan ikke gjøre noen tiltak. Vi har verken utstyr eller kompetanse for å gjøre noe. Det eneste vi kan gjøre er å rapportere dette videre inn til overordnet myndighet, og det har vi gjort. Dette er også et utenrikspolitisk spørsmål, som jeg ikke har noe med å gjøre, avslutter Hætta. 

Hybrid krigføring

Hybrid krigføring er en militær strategi som blander konvensjonell krigføring, irregulær krigføring og cyberangrep.

På et seminar i Stormen bibliotek i Bodø påpekte Odd-Jarl Borch, professor ved Nord universitet at man har begynt å ane konturene av et mønster i bruk av denne type trusler.

- Justis- og beredskapsdepartementet må komme på banen i diskusjonen om beredskapen i nord. Her er det fortsatt hull å tette, sier professor Odd Jarl Borch. (Arkivfoto: Arne F. Finne).
- Justis- og beredskapsdepartementet må komme på banen i diskusjonen om beredskapen i nord. Her er det fortsatt hull å tette, sier professor Odd Jarl Borch. (Arkivfoto: Arne F. Finne). // - The Ministry of Justice and Preparedness must step up in the discussion about emergency preparedness in the High North. There are still gaps to fill, says professor Odd Jarl Borch at Nord University. (Photo: Arne F. Finne)
Professor Odd Jarl Borch ved Handelshøgskolen Nord universitet og Nordområdesenteret.

– Dette er veldig sammensatt og rammer forskjellige aktører. Og vi vet kanskje lite om sammenhengene i alt dette. Det er viktig å ha en fri forskning på denne tematikken og der mangler vi et fokus i dag, sier Borch, og legger til:

– Noe av det geniale med denne type verktøy er at de er sammensatte og delvis skjulte. Når noen driver med GPS-jamming. Hvem er dette sitt ansvar? Er det politimesteren i Finnmark? Eller er det samferdselsdepartementet? Eller et annet departement? Ansvaret er fordelt på mange og vi mangler samhandling i håndteringen av disse truslene.

 

Les også

Nøkkelord