Politiet måtte gå til media før Politidirektoratet forstod alvoret i GPS-jammingen mot Norge

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark. Foto: Eskil Wie Furunes, NRK Finnmark

– Vi opplever at det er langt fra Oslo til Finnmark, sier politimester Ellen Katrine Hætta. Da hun varslet om GPS-jamming mot Norge i 2017, kom det ingen respons fra Politidirektoratet. Først når saken etter hvert havnet i media, fikk Finnmark hjelp.

Ved starten av 2017 oppdaget politiet i Finnmark at GPS-signalene flere steder i fylket forsvant med ujevne mellomrom. Dette skapte problemer for flere sivile aktører, blant annet flytrafikken og andre som er avhengige av GPS-signaler for å manøvrere i terrenget.

Finnmark politidistrikt varslet om dette videre til Politidirektoratet. Men derifra var det helt stille, forteller politimester Ellen Katrine Hætta.

– Vi varslet videre i politiet uten at noe skjedde. Men da dette kom i media, kom dialogen i gang, fortalte Hætta under et foredrag om beredskap og sikkerhet i nord under Kirkeneskonferansen forrige uke.

Dette er GPS-jamming

Å jamme et signal er å ødelegge det. Dette gjøres ved å sende ut et signal som overskygger et annet. Navigasjons- og kommunikasjonssystem kan på denne måten slås ut.

Dette skjedde første gang i deler av Finnmark i starten av 2017. Flere instanser som er avhengige av GPS for å navigerte, som flytrafikk og politiet, opplevde da at GPS-signalene til tider var utilgjengelige.

Siste registrerte jamming av GPS-signal ble registrert i januar og februar 2019.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomførte analyser av jammingen av GPS-signaler. I september 2018 konkluderte de med at jammingen kom fra øst. Etterretningstjenesten har også bekreftet at jammingen ble utført av Russland.

Kilder: NRK og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Overfor High North News utdyper Hætta situasjonen som oppstod vinteren 2017.

– Når det oppstår ekstraordinære situasjoner, vil vi alltid drive situasjonsrapportering til Politidirektoratet. Men det ble nok ikke oppfattet som så alvorlig for sivil beredskap som det faktisk var. Det som gjorde dette vanskelig, var at denne jammingen var ustabil og uforutsigbar. Så ting vedvarte ikke så lenge at man kunne sette i verk tilfredsstillende målinger, blant annet.

– Så da dere oppdaget dette, gikk det beskjed til Politidirektoratet?

– Ja, vi vil alltid varsle Politidirektoratet når det skjer ekstraordinære hendelser. Og det gjorde vi også denne gangen. Men den ble nok ikke oppfattet som så alvorlig som den faktisk var.

– Oppfattet dere det som alvorlig?

– Vi oppfatter det som alvorlig når man ikke lenger kan stole på GPS. Det er mange som ferdes i utmark blant annet som har GPS som eneste hjelpemiddel, sier Hætta.

High North News har bedt om en kommentar fra Politidirektoratet. I en skriftlig redegjørelse, sendt via direktoratets kommunikasjonsavdeling, skriver Jørn Schjelderup, seksjonssjef for beredskapsseksjonen, følgende:

«Forholdet med GPS-forstyrrelser i Finnmark er blitt tatt opp på høyt politisk nivå, og viser at slike hendelser tas alvorlig av norske myndigheter. Politidirektoratet har tett dialog med politidistriktene om deres lokale utfordringsbilde, og vurderinger knyttet til enkeltsaker vil være gjenstand for dialog opp mot med den enkelte politimester.»

Ble også utsatt for «spoofing»

GPS-jammingen ble først oppdaget vinteren 2017, og forekom av og på gjennom hele 2018. De siste registrerte jammingen i Finnmark ble målt i januar og februar 2019.

Etterretningstjenesten har pekt på Russland som opphav for GPS-forstyrrelsene. Politiet i Finnmark, som opprettet etterforskning av forstyrrelsene, konkluderer med at de ikke har mulighet til å gå videre med sakene, da norsk politi ikke har mulighet til å finne ut hvor jammingen kommer fra.

En hittil ukjent detalj i forstyrrelsene av GPS-signalene i Finnmark i denne perioden er at det også ble registrert såkalt «spoofing».

Spoofing er en måte å manipulere GPS-signalene på slik at brukeren lures til å tro at man er et annet sted. Dette er blant annet en avansert teknikk som er blitt brukt overfor skipstrafikk i Svartehavet. Følgene fra spoofing kan være langt mer alvorlig enn at GPS-signalene faller ut, siden feilmanøvrering kan føre til ulykker.

Hætta opplyser at det har vært dialog mellom Oslo og Moskva om problemet på lavere nivå. Politiet i Finnmark har også tatt opp jammingen i møter med den russiske føderale sikkerhetstjenesten FSB i Murmansk og Petrozavodsk.

– Hvilket svar fikk dere da dere tok dette opp med FSB?

– De har sagt at dette ikke er noe de kan påvirke på noen måte.

– Fordi?

– Fordi dem ikke kjenner til fenomenet, sier Hætta.

Slik mener Etterretningstjenesten at Russland jammet GPS-signaler i Nord-Norge og Nord-Finland under Nato-øvelsen Trident Juncture i 2018. Foto: Etterretningstjenesten

Asylkrisen i 2015

Også under oppseilingen til det som ble asylkrisen høsten 2015, da nesten 5.500 migranter syklet over den norsk-russiske grensen på Storskog og ba om asyl i Norge, varslet politimester Hætta om en potensiell krise.

Også den gang møtte hun døve ører hos Politidirektoratet i Oslo.

– Du forteller at varselet om GPS-jamming blir sendt, men ikke blir oppfattet som alvorlig. Så har vi bakteppet med asylkrisen i 2015, som heller ikke ble tatt på alvor innledningsvis. Hva forteller dette om forståelsen av beredskap i nord?

– Dette forteller at det er langt fra Oslo til Finnmark.

– Det handler ikke om at dere er for dårlig til å kommunisere alvoret?

– Ja, kanskje begge deler. Kanskje man ikke oppfatter at det er så alvorlig som det faktisk er. Vi hadde tilfeller der ambulanseflyet ikke kunne gå ned på steder langs kysten på grunn av jamming i 2018, sier Hætta.

– Hvorfor er det langt fra Oslo til Finnmark?

– Det handler både om kunnskap og om geografi. Kunnskapen om hvilken kapasitet vi faktisk har, og at vi har liten utholdenhet på de sivile ressursene.

– Dette er ikke en liten frustrasjon overfor relevant myndighet i Oslo?

– Ja, men det er også en frustrasjon over at vi ikke klarer å kommunisere dette på en god nok måte. Og kanskje er det slik at vi ikke klarer å kommunisere dette samstemt nok fra ulike etater, sier Hætta.

Nøkkelord