Frykter Brannskolen avvikles

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker å flytte teoridelen av brannskolen i Tjeldsund kommune til Trondheim. Forslaget møter massiv motstand i nord., hvor man frykter at det vi ser er en styrt avvikling av Norges brannskole.

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB slår overfor Fremover fast at en skole på Fjelldal i Tjeldsund ikke vil klare å skaffe lærerkrefter. Hun står fast på at Trondheim er det beste alternativet for teoriundervisninga. Bakgrunnen for dette er at de allerede har et høyt kvalifisert brannfaglig miljø, blant annet fordi SINTEF har sitt brannlaboratorium i byen. Hybler og øvrig infrastruktur for studentene er også på plass her. Pedersen sier at den endelige avgjørelsen i denne saken vil ligge i departementet.

Tjeldsundordfører Bjørnar Pettersen sier til Harstad Tidende at det er en gjenganger fra miljøene sørpå at det ikke er mulig å skaffe kvalifisert arbeidskraft her i nord. - Dette er et velkjent argument som vi blir møtt med hver gang noe skal nordover. Dersom vi skulle hørt på alle disse spådommene, ville det ikke vært mye igjen her i nord. Vi har allerede en solid fagkompetanse ved brannskolen. Det går heller ikke av å se bort fra høgskolene i Harstad og i Narvik. De utgjør til sammen en helt naturlig enhet sammen med Norges brannskole, sier Pettersen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: