FrP foreslår 40 millioner kroner til reiselivsnæringen på Svalbard

Jarle Røssland
Overnattingsbedriftene på Svalbard opplevde en svikt i omsetningen på 75 prosent sommeren 2020. (Foto: Jarle Røssland)
– Reiselivnæringen på Svalbard har ikke samme mulighet til omstilling til annen inntektsgivende aktivet, som reiselivnæringen har på fastlandet, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP).  

I desember i fjor bevilget regjeringen en omstillingspakke til reiselivsnæringen på Svalbard. Denne pakken var på 25 millioner kroner.

Forslaget til Frp er en direkte pakke til næringen. Midlene skal fordeles av lokalstyret på Svalbard. Pakken behandles på Stortinget og avgjøres i finanskomiteen på fredag. 

Bengt Rune Strifeldt (FrP) representerer Finnmark på Stortinget. (Foto: Stortinget)

Svalbard har hatt strengere koronarestriksjoner enn resten av landet, og da er man nødt til å se på en løsning som sikrer at man har en reiselivsnæring på Svalbard som er i full stand til å gjenoppta aktivitet etter pandemien er over, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt.

Flere av krisepakkene til norsk næringsliv fra staten treffer ikke reiselivsnæringen på Svalbard. 

Skatte- og avgiftslettelser er tiltak som ikke når Svalbard, da de har et helt annet skatte og avgiftssystem enn resten av landet. Midler tilført næringsfond for å understøtte lokalt næringsliv er heller ikke relevant, da Longyearbyen lokalstyre ikke er en kommune. Svalbard fikk heller ingen penger fra kommunemilliarden. 

Overnattingsbedriftene på Svalbard opplevde en svikt i omsetningen på 75 prosent sommeren 2020. 

Les også

Nøkkelord