Freyrs konsernsjef: – Starter pilotfabrikken i 2022

Konserndirektør for Freyr drift, Tove Nilsen Ljungquist, NITOs ingeniørkonferanse 2021
De første battericellene skal altså gå ut fra Freyrs pilotlinje allerede neste år. Konsernsjef for drift Tove Nilsen Ljungquist sier at de må starte rekrutteringen nå for å være blodtrimma til oppstarten. Ljungquist var en av foredragsholderne under NITOs ingeniørkonferanse. (Foto: Trine Jonassen)

Etter to år med planlegging, legger konsernsjef for drift på batterifabrikken Freyr i Mo i Rana fram framdriftsplanen for oppstart. – Vi må hente ingeniører utenfra for å få det til, sier konsernsjef for drift, Tove N. Ljungquist.

– Utfordringen er å komme seg fortest mulig inn i markedet. Etterspørselen etter grønne batterier er enorm, så vår utfordring vil være å kvalifisere batteriene raskt nok, sier konsernsjef for drift på batterifabrikken Freyr i Mo i Rana i Rana kommune, Tove Nilsen Ljungquist til High North News.

– For å komme denne utfordringen i møte har vi allerede satt i gang bygging av en Customer Qualification Plant - en kundekvalifiseringsfabrikk - i Mo i Rana. Denne fabrikken vil ha stor fleksibilitet til å kvalifisere ulike råstoffer og ulike produkter, i tillegg til at den vil være en treningsarena for våre ansatte som skal jobbe i de store kommersielle gigafabrikkene, sier konsernsjefen.

Per i dag jobbes det for at denne pilotfabrikken skal være oppe og gå i løpet av 2022. Deretter skal to gigafabrikker – en i 2023 og en i 2024 – være i drift.  Og innen 2025 skal det etter planen være fire batterifabrikker i drift i Mo i Rana med til sammen 1500 ansatte. De fleste av disse skal være ingeniører.

Blodtrimma til starten

De første battericellene skal altså gå ut fra Freyrs pilotlinje allerede neste år. Ljungquist sier at de må starte rekrutteringen nå for å være blodtrimma til oppstarten.

– Vi trenger stor faglig bredde og ansatte med høy formalkompetanse innen tekniske fag som for eksempel automasjon, elektro, mekanikk, elektrokjemi, kybernetikk, statistikk, analyse. Vi trenger også fagoperatører innenfor de samme disiplinene, forklarer Ljungquist.

Den kritiske massen må vi nok hente utenfra.
Konsernsjef for drift på Freyr, Tove Nilsen Ljungquist

– Vi har nå begynt å ansatte folk til kundekvalifiseringsfabrikken, og allerede i løpet av neste år vil vi ha ansatte som vil ha sin jobb i gigafabrikken. Opplæring gjennom deltagelse i installasjon og testing av produksjonsutstyr vil være en viktig aktivitet for å ha «blodtrimmede teams» til oppstarten, sier Ljungquist.

Eget akademi

Hun sier at det er et kappløp om å nå de største kundene og etablere gode kontrakter. Derfor må de tenke nytt rundt rekruttering. For å møte kompetansebehovet jobbes det nå med et opplæringsprogram skreddersydd Freyrs behov – et Freyr akademi – som skal sikre alle hjørner av driften.

– Det gjør vi for å sikre at vi blir verdens beste batteriprodusent i alle henseende; sikkerhet, kvalitet og bærekraft, leveransetid og kost, forklarer konserndirektøren.

Og siden det ikke utdannes nok ingeniører til å dekke behovet i Norge, ser både Freyr og andre i samme bransje til utlandet. Samtidig som man ser etter relevant kompetanse fra andre bransjer, som olje og energi.

– Den kritiske massen må vi nok hente utenfra. Jeg tror at om vi spiller på mulighetene til karriere og en spennende jobb, vil mange nyutdannede komme. Min erfaring er at yngre, spesielt ingeniører, ønsker seg en interessant jobb med utviklingsmuligheter, heller enn å telle antall soldager. Vi rekrutterer fra både England, Asia og Øst-Europa, sier Ljungquist.

Les også:

Utdanningen henger etter

I en artikkel fra Teknisk ukeblad kommer det fram at omtrent 20 prosent av arbeidskraften som trengs til batterifabrikker, er ingeniører. Og beregninger viser at det vil være behov for omtrent 2.000 ingeniører i batterinæring innen 2025. I tillegg kommer det alle ingeniørene som trengs til forskning og utvikling.

– Innen 2030 trengs det to til tre ganger så mange ingeniører, sier professor Odne Stokke Burheim ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, til bladet.

Det blir uteksaminert 150 ingeniører årlig fra NTNU, som har mer eller mindre potensialet som trengs i batterinæringen. Omtrent 15 av disse har i år spisskompetanse i batteri.

Utdanningen henger utvilsomt etter etterspørselen.

Jobber med utdanningen

– Vi jobber opp mot NTNU for å tilby både bachelor-, master- og ph.d.-kandidater jobb hos oss. Et grovt anslag er at ti prosent av våre ansatte vil komme til å være trainees og lærlinger, forklarer Ljungquist.

Hun presiserer at alle ikke nødvendigvis skal være ingeniører, men at de også vil ansatte folk med annen relevant utdanning og bakgrunn. Så langt har Freyr rundt 160 ansatte og mange av disse har relevant batterikompetanse eller erfaring.

– Her samarbeider vi blant annet med Sintef, sier konsernsjefen.

– Dere har annonsert at dere samarbeider med finske Finnish Minerals. Planlegger dere å flytte deler av produksjonen til Finland?

– Nei. Vi etablerer oss i Mo i Rana for å bli der. Dette er tung industri som ikke enkelt kan flyttes, sier Ljungquist.

I januar i år ble Freyr notert på New York Stock Exchange.

Nøkkelord