Freyr fortsetter planene for én av to fabrikker i Finland

Giga Vasa
Freyr Battery har utviklet et program for miljøkonsekvensvurdering (EIA) for området som er tiltenkt fabrikken, og har sendt inn sitt forslag til Finlands senter for økonomisk utvikling, transport og miljø (ELY-senteret). (Foto: Giga Vasa)

Batteriselskapet Freyr skrinlegger planene for battericellefabrikken i Finland, men holder døra åpen for en katodefabrikk.

Read in English

Freyr Battery lukker snart portene på batterifabrikken Giga Arctic i Mo i Rana etter at batteriselskapet 9. november meldte at de kom til å kutte kostnadene ved fabrikken der i 2024. Freyr satser heller for fullt på Giga America i delstaten Georigia i USA.

Grunnen er den amerikanske støttepakken for grønn industri, IRA, som subsidierer nasjonal - og dermed også Freyrs - batteriproduksjon med 35 prosent. Freyrs direktør Birger Steen sier at Norge og Europa ennå ikke har tilbudt et konkurransedyktig svar på USAs støttepakke.

Byggingen av tilsvarende battericellefabrikker i Sverige og Finland, forsvinner også i dragsuget.

Freyr planla i utgangspunktet bygge både en battericelle- og katodefabrikk i den finske Vasa-regionen. Under et folkemøte i Mo i Rana tidligere i november, sa Birger Steen at de ikke kom til å bygge batterifabrikken i Finland under dagens rammevilkår.

Ikke stoppet opp

Men planene for en katodefabrikk består, sier visepresident for kommunikasjon i Freyr, Katrin Berntsen i en epost til High North News.

Her planlegger vi å sende inn vår søknad om miljøtillatelse i nær fremtid
Katrin Berntsen, Freyr Battery

Direktøren for driften på finsk side Tor Stendahl, sier også til finsk rikskringkasting YLE, at Freys prosjekter i Finland ikke har stoppet helt opp, selv om investeringene i Vasa blir betydelig redusert.

Dette bekrefter Berntsen.

– Freyr fortsetter å evaluere det partnerskapsbaserte fabrikkprosjektet Cathode Active Material og andre initiativer basert på strategisk verdi og forretningscase. Her planlegger vi å sende inn vår søknad om miljøtillatelse i nær fremtid, skriver Berntsen.

Går etter planen

Ordfører Tomas Häyry i Vasa, sier til YLE at det ikke er nytt at Freyr Battery stopper den planlagte byggingen av en av to fabrikker.

– Vi har snakket med Freyr. Katodefabrikken går etter planen. Og når det gjelder battericellefabrikken, har selskapet allerede annonsert at det skal bygges i USA først, fordi de får økonomisk støtte der, sier Häyry til YLE.

Katrin Berntsen
Katrin Berntsen er visepresident for kommunikasjon i Freyr Battery. (Foto: Freyr)
Katrin Berntsen er visepresident for kommunikasjon i Freyr Battery. (Foto: Freyr)

Det er først når Giga America er på plass, at Freyr vender oppmerksomheten tilbake til Europa. Det som uansett er klart nå er at Vasa må vente lenger på en eventuell battericellefabrikk, bekrefter ordføreren.

– Det blir en forsinkelse for Europa og Giga Vasa. Men vi ser på ulike alternativer angående det, sier ordføreren.

Han anser ikke dette som en kansellering av alle planer for Freyrs satsing i Finland.

Freyr har signert avtale med byen Vasa om midlertidig leie av 130 hektar (1 300 000 m²) land i GigaVasa-området. Denne tomten er det fremtidige stedet for Freyrs til nå planlagte battericelleproduksjonsanlegg og var ment å være en del av selskapets strategiske samarbeid med byen Vasa for å utvikle batteriteknologi og produksjon i industriell skala i Finland.

Avtalen gjorde det mulig for Freyr å starte jordundersøkelse og forberedende arbeid som en opptakt til potensiell bygging. Leieavtalen var gyldig fra 1. mai 2022 og går ut 31. desember 2023, med opsjon på ett års forlengelse.

Les også:

Nøkkelord