Freyr batterifabrikk etablerer seg i Finland og USA

Torstein Dale Sjøtveit.
Styreleder i Freyr Battery, Torstein Dale Sjøtveit, holdt et åpent møte i Bodø i regi av Bodøregionens utviklingsselskap, Bodø næringsforum og Rana utvikling. – Fabrikken Giga Arctic, som nå er under bygging på Mo skal etter planen være i produksjon i 2024. Da håper vi på å vise fram det første batteriet, sier Sjøtveit. (Foto: Trine Jonassen)

I tillegg melder selskapet at de har kjøpt en tomt «et sted i Europa». – Inntil norske myndigheter har en løsning på EU-tollen, kommer vi ikke til å produsere elbilbatterier i Norge, sier styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr.

Freyr Battery er i gang med byggingen av Giga Arctic i Mo i Rana, en batterifabrikk til 17 milliarder norske kroner, som vil bli en av de største etableringene i fastlandsnorge i nyere tid.

Det skal ansettes over 600 personer bare i denne fabrikken. I tillegg kommer leverandørindustri og potensielt en gigafabrikk til, Giga Borealis. Bare i anleggsfasen vil det være over 1000 personer i arbeid med byggingen.

Giga Arctic skal etter planen være i produksjon mot slutten av 2024.

– Da håper vi at vi har et batteri å vise fram, sier styreleder i Freyr,Torstein Dale Sjøtveit.

Kjepper i hjulene

Men store planer til tross. Norges utenforskap i EU og USAs nye subsidier av egen industri stikker kjepper i hjulene for batterifabrikkens produksjon av andre produkter enn battericeller. Planer om elbilbatterier fra fabrikken på Mo er lagt på is inntil videre.

I dag har vi altså ingen planer om produksjon av elbilbatterier i Norge.
Styreleder i Freyr, Torstein Dale Sjøtveit

Fra 2027 må elbilbatterier nemlig ha opprinnelse i EU eller Storbritannia. Norge anses som tredjeland og og blir pålagt ti prosent toll.

– Inntil norske myndigheter har en løsning på dette, kommer vi ikke til å produsere elbilbatterier i Norge, sier Sjøtveit til High North News.

– Men i den neste fabrikken som kan bygges i Norge, kan det hende at vi kan bygge elbilbatterier dersom myndighetene klarer å få løst opp i dette med EU-tollen, men i dag har vi altså ingen planer om dette i Norge. Batteriene som produseres i Mo i Rana skal gå inn i energilagringssystemer. Så de er ikke pålagt den tollen som det er snakk om, sier Sjøtveit.

I fabrikken Giga Arctic produseres altså battericeller. Disse puttes i moduler, som igjen plasseres i skap. Ferdige skap plasseres i konteinere for energilagring.

Giga America

Nå har Freyr kjøpt en tomt i Finland og USA, og «et sted i Europa», som de ikke ønsker å gå ut med akkurat nå.

Giga Arctic, Mo i Rana
Så langt hadde Freyr Battery kommet med byggingen av batterifabrikken Giga Arctic i Mo i Rana per januar 2023. (Foto: Freyr Battery)
Så langt har Freyr Battery kommet med byggingen av batterifabrikken Giga Arctic i Mo i Rana per januar 2023. (Foto: Freyr Battery)

Det var før jul i fjor at Freyr annonserte at de akselererer sin tidligere planlagte amerikanske ekspansjon på grunn av president Joe Bidens tiltakspakke "Inflation Redution Act" (IRA), som er på imponerende 369 milliarder dollar (ca. 3764 milliarder kroner).

Tiltakspakken trer i kraft i år, og skal sørge for grønn omstilling i USA gjennom subsidier, skattefordeler og låneordninger. Flere av subsidiene i pakken avhenger av at varer, for eksempel batterier og vindmøller, har en viss andel komponenter som er produsert i USA eller i land USA har frihandelsavtale med.

Ønsker unntak

I EU jobbes det nå med å få på plass et unntak som hindrer at europeiske varer taper konkurransekraft på det amerikanske markedet. I Norge jobbes det på spreng for å få Norge med, dersom EU får i stand en avtale.

Men Freyr Battery venter ikke på at norske myndigheter skal løse opp i floken, og utvikler nå amerikanske Giga America parallelt med den pågående byggingen av Giga Arctic i Mo i Rana.

Den innledende fasen av Giga America skal være en celleproduksjonsmodul på omtrent 34 GWh. Etter fullføring av alle de planlagte byggefasene, forventes Giga America å være en av de største prosjektene innen battericelleproduksjon globalt.

Les også:

Den amerikanske fabrikken skal etableres i Atlanta, Georgia med rekrutteringskontor i Boston, Massachusetts.

– Gjennomsnittsprisen på batteri i verden i dag er kanskje 120 til 130 dollar. Og hvis du produserer batterier i USA, får du et incentiv på 25 til 30 dollar. Så det er en veldig sterk drivkraft som gjør at vi selvfølgelig også vil satse i USA, sier Sjøtveit.

Satser i Finland

Freyr kunngjorde også i fjor en avtale med byen Vaasa i Finland, om midlertidig leie av 130 hektar land. Tomta skal huse Freyrs planlagte battericelleproduksjonsanlegg i EU og er en del av selskapets strategiske samarbeid med Vaasa for å utvikle batteriteknologi og produksjon i industriell skala i Finland.

Selve byggestarten i Finland og USA kan ikke Torstein Dale Sjøtveit si noe om.

– Hva kan du si om tomta i Europa?

– Vi har jo den i Finland, også har vi sett på en tomt et annet sted i EU. Dette har sammenheng med EU-tollen og at vi står utenfor EU. Selv om vi har EØS har vi altså ikke sikret oss i forhold til elbilbatterier. Men det kan vi jo håpe at blir løst, sier Sjøtveit.

Det vil være behov for store eksterne bidrag.
Styreleder i Freyr, Torstein Dale Sjøtveit

Samfunn i vekst

Samtidig med utbyggingen av Giga Arctic i Mo i Rana, forbereder lokalsamfunnet seg på den varslede veksten med boligutbygging, internasjonal skole og en egen batterifagskole, som for øvrig starter opp 18. januar.

– Det vil være behov for store eksterne bidrag innenfor leverandørnæringer, kompetanse og kapital, sier styreleder Torstein Dale Sjøtveit.

Han mener at det reelle ansattallet ved Mo-fabrikken er noe større enn det annonsert 1500. Per i dag jobber 200 stykker på anlegget og Freyr består av 350 ansatte.

Men når batterifabrikken er i full drift, anslås det at Rana-samfunnet øker med rundt 5000 innbyggere når de ansattes partnere og barn er tatt med, altså en økning på 19 prosent.

20 prosent av lokalinvesteringen til Freyr er også tilgjengelig for lokale bedrifter. Så langt anslår Sjøtveit at 21 lokale selskaper som har jobbet med Giga Arctic har levert varer og tjenester for nesten 400 millioner kroner.

Sjøtveit er tydelig på at Freyr også framover vil ha behov for lokale bedrifter for å holde driften av fabrikken i gang hele døgnet.

Les også:

Nøkkelord