Fremtidens ledere samles til dialog

INVITERER TIL DIALOG: Seniorrådgiver Lill Hilde Kaldager (sittende) (Nordområdesenteret) og fra venstre dekan Bjørn Olsen (Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland), spesialrådgiver Finn Roar Aamodt (Statoil) og direktør Frode Mellemvik (Nordområdesenteret) inviterer i mars til High North Dialogue i Bodø.
Hvem eier Nordpolen? Dette spørsmålet, og mange andre, er relevant og sentralt når fremtidens ledere møtes under High North Dialogue i Bodø i mars.

Hvem eier Nordpolen? Dette spørsmålet, og mange andre, er relevant og sentralt når fremtidens ledere møtes under High North Dialogue i Bodø i mars.

Hvem eier Nordpolen? Hva skjer med Arktisk råd når USA overtar formannskapet? Hva særpreger arbeid med sikkerhet og beredskap i nordområdene? Hvordan bør energiressursene i Arktis forvaltes? Hva betyr Arktis for Asia, og hvordan tenker det offisielle Russland om nordområdene nå?

Fremtidens ledere

Spørsmålene er mange når High North Dialogue åpner i Bodø 17. mars. Og der andre konferanser primært samler dagens ledere, er High North Dialogues ambisjon å lage et møtested mellom fremtidens ledere i Amerika, Europa og Asia og de som i dag leder næringsliv, akademia og politikk i nord.

-Solid program

-Vi er svært godt fornøyd med et solid program og ditto foredragsholdere. Konferansen tar opp høyaktuelle temaer som går rett inn i debatten om nordområdene nå, sier seniorrådgiver Lill Hilde Kaldager, som koordinerer konferansen ved Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland.

Mange studenter

Blant bidragsyterne er Russlands ambassasdør Vyacheslav A. Pavlovski, den kanadiske professoren Michael Byers, Cicero-direktør Kristin Halvorsen, dr. Su Ping fra Shanghai og professor Laurence Smith fra UCLA i USA.  

High North Dialogue forventer mer enn 300 deltakere til konferansen. Mange av dem er master- og PhD-studenter som er opptatt av nordområdene, og som kommer fra universiteter fra de fleste verdenshjørner.

 

Tags