Fremdeles brudd på fiberkabel til Svalbard: – Vi spekulerer ikke i årsaken

Longyearbyen, Svalbard
Fibersambandet er nå hovedforbindelsen for befolkningen, næringslivet og myndighetene i Longyearbyen. Den er derfor avgjørende for drift og videre utvikling av Svalbardsamfunnet. Kabelen ble lagt i 2004 og har en beregnet levetid til rundt 2029. (Foto av Longyearbyen: Brett Davis)

Det er godt over en uke siden det oppsto brudd i den ene av de to undersjøiske fiberkablene som forsyner Svalbard med internett. – Vi vet ikke mer før ut i uka, sier Dag H. Stølan i Space Norway.

Det var fredag 7. januar at det oppsto brudd i den ene av de to forbindelsene på Svalbardfiberen mellom Svalbard og fastlandet. Leder for infrastruktur hos Space Norway, Dag H. Stølan sier til High North News at de venter på utstyr for å sette på strømmating på kabelen fra Longyearbyen. Utstyret er forventet i midten av denne uka.

– Dette er for å snevre inn skadeområdet, sier Stølan.

Han forklarer at utstyret består av en strømkappe som sørger for strøm til signalforsterkerne, som ligger med omtrent 100 kilometers avstand av hverandre.

– Slik vil vi finne det mulige bruddstedet siden feilen ligger i brudd i strømmatingen. Da kan vi snevre inn skaden til noen kilometer.

Vil ikke spekulere

Space Norway AS eier og er ansvarlig for fiberforbindelsen mellom fastlandet og Svalbard.

I tillegg til å forsyne bebyggelsen i Longyearbyen med internett, betjener de fiberoptiske kablene Svalbard satelittstasjon - en bakkestasjon for satellittkommunikasjon på Svalbard - med over 100 satellittantenner på et nærliggende fjellplatå. Disse laster ned data fra satelitter som går i bane over polene.

– Hva tror du er årsaken til bruddet? Det spekuleres blant annet i sabotasje?

– Vi spekulerer ikke i årsaken før vi vet mer, sier Stølan.

Norske myndigheter må kommunisere tydeligere om dette enn de har gjort hittil.
Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H)

Bratt terreng

– Det er en del seismisk aktivitet i området. Kan det være en årsak?

– Vi har ikke grunnlag for å vite det. Men det går nedover i et bratt terreng der kabelen ligger, så det kan være naturkreftene, sier Stølan.

Svalbardfiberen består av to undersjøiske forbindelser mellom Longyearbyen og Harstad. Kabelen er derfor funksjonell dersom en av to forbindelser svikter, som i dette tilfellet, men den er da uten reservekapasitet.

Sju års levetid

Det har vært snakk om en tredje kabel for å sikre forbindelsen om noe skjer med en eller to av kablene.

– Når den forventede levetiden på de to kablene vi har i dag går ut i 2029, bør det være på plass en ny løsning. Da må vi ha gjort en vurdering av en tredje kabel, men det er avhengig av finansiering, sier Stølan.

Han sier at Space Norway har løpende kontakt med kundene på Svalbard, som er avhengige av fiberkablene.

– Men vi vet nok ikke noe mer før et stykke ut i uka, sier Dag H. Stølan.

Antyder sabotasje

I et leserinnlegg i High North News, mener tre Høyre-politikere at kabelbruddet må sees i en større sammenheng og etterlyser mer interesse fra regjeringen.

Er det hele en tilfeldig serie av skader og uhell på digital infrastruktur i nord, eller er det en påminnelse fra utenforstående om vår sårbarhet parallelt med at mørke sikkerhetspolitiske skyer siger over Europas himmel? spør stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim, fylkesgruppeleder Beate Bø Nilsen og leder av Sortland Høyre, Grete Ellingsen.

Bård Ludvig Thorheim i Høyre.
Bård Ludvig Thorheim i Høyre.
Stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim etterlyser tydelig kommunikasjon fra regjeringen. (Foto: High North News)

Til High North News sier Thorheim at han etterlyser tydeligere kommunikasjon fra regjeringen når slike hendelser inntreffer.

Etterlyser tydelighet

Hvordan mener du regjeringen burde håndtere slike brudd i den digitale infrastrukturen?

Når det skjer flere hendelser som utfordrer vår digitale infrastruktur i nord, samtidig som det er en økt spenning sikkerhetspolitisk, så bør norske myndigheter kommunisere tydeligere om dette enn de har gjort hittil. Hvis det er lav sannsynlighet for at det kan være sabotasje inne i bildet, så bør de si det, mener Høyre-politikeren.

– I leserinnlegget antyder du at denne og andre hendelser den siste tiden kan være sabotasje. På hvilket grunnlag?

– Jeg har ikke sagt at jeg mener det er sabotasje, men jeg legger til grunn at det er nasjonale kapasiteter inne i bildet for å utelukke sabotasje og at slike undersøkelser gis prioritet, sier Thorheim, som mener at ikke noe er bedre enn at kabelbruddet har en naturlig forklaring.

– I innlegget ønsker vi å belyse sårbarheten i vår digitale infrastruktur i nord og behovet for at myndighetene følger godt med på utviklingen og kommuniserer tydelig om den. Mange har tatt kontakt med meg om at dette er noe de tenker mye på, avslutter stortingsrepresentanten.

Ikke uvanlig

Ifølge professor Jan Sverre Laberg ved Institutt for geovitenskap, UiT Norges arktiske universitet, er det ikke uvanlig at kabelbrudd til sjøs har naturlige årsaker, dette gjelder også for fiberkabler.

Laberg presiserer at han ikke kjenner detaljene i saken om Svalbard-fiberen, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Jan Sverre Laberg.
Jan Sverre Laberg er professor i marin geologi ved UiT Norges arktiske universitet. (Foto: UiT)
Jan Sverre Laberg er professor i marin geologi ved UiT Norges arktiske universitet. (Foto: UiT)

– Det er ikke er uvanlig med brudd på de mange sjøkablene som ligger på havbunnen rundt omkring i verdenshavene. Dette skyldes at de helt eller delvis kan rives av når det skjer utrasninger av sedimentene på havbunnen, sier Laberg.

– Disse rasene, store eller små, utløses der hvor havbunnen skrår ned i dyphavet, slik som er tilfelle vest for Svalbard. Her finner vi en relativt bratt skråning fra kontinentalhylla i munningen av Isfjorden og ned i dyphavet, i dette tilfellet i Framstredet mellom Svalbard og Grønland, forklarer professoren.

Ofte jordskjelv

Han sier at en annen ting som kan være med på å forklare utløsning av ras i dette området er at denne delen av Svalbard er seismisk aktiv.

– Det skjer oftere jordskjelv her, også kraftige skjelv, sammenlignet med resten av Norge, og jordskjelv kan utløse undersjøiske ras. Antar vi at disse kablene følger en rett linje fra Svalbard og sørover til Harstad betyr det at de sannsynligvis kommer opp av dyphavet igjen nord av Vesterålen, et annet område der skråningen er bratt og der det derfor kan skje tilsvarende ras, avslutter Jan Sverre Laberg ved UiT.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på sabotasje av kabelen mellom Svalbard og fastlandet, men saken etterforskes av Troms politidistrikt.

Oppdaterte beredskapsplaner

Svalbard-fiberen ble lagt i 2004 og som alle andre steder, fungerer samfunnet på Svalbard i 2022 i stor grad basert på god tilkobling til internett. Men på en ishavsøy langt mot nord må beredskapsplanene være på plass om den siste kabelen også ryker.

Det er dette sysselmester Lars Fause og Beredskapsrådet for Svalbard har jobbet med siden forrige lørdag. Forrige søndag var beredskapsrådet samlet for å kartlegge mulige konsekvenser dersom det også skulle oppstå feil på den andre fiberkabelen mellom Svalbard og fastlandet.

Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause
Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause. (Foto: Sysselmesteren)
Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause har oppdatert beredskapsplanene for Svalbard. – Vi er realister her på Svalbard, sier Fause. (Foto: Sysselmesteren)

– Uten Svalbard satelittstasjon hadde vi kanskje ikke hatt internett i det hele tatt. Men den ene fungerende kabelen sørger for at samfunnet på Svalbard fungerer som normalt. Og vi har oppdatert beredskapsplanene i tilfelle den andre også ryker, til Fause til High North News.

Annerledes hverdag

Beredskapsrådet har vurdert risiko og sårbarhet, samt konsekvenser og muligheter.

– Det grunnleggende er strøm, mat og ly. Dette vil fungere normalt uansett fordi vi har kraft. Det andre er datatrafikk, og det er klart at det ville blitt en annerledes hverdag uten fiberkabelen, sier sysselmesteren.

Uten kabelen vil det være en begrenset mulighet for å kommunisere med fastlandet via satellitt og 2G. Men det ligger også en internkapasitet i fartøyet til sysselmesteren, Polarsyssel, både når det gjelder frakt av utstyr og folk, samt kommunikasjon.

Tilnærmet normalt

– En annen konsekvens om den siste kabelen ryker er begrenset flytrafikk. Alt som har med fly til og fra øya å gjøre fungerer via internett. Men ambulanse- og militærfly vil fungere uansett, forklarer Fause.

– Så minus internett vil vi fungere tilnærmet normalt ved bortfall av kabel to. Også når det gjelder redning, søk og beredskap.

– Hva tror du er årsaken til bruddet?

– Saken etterforskes av Troms politidistrikt. Jeg spekulerer ikke i årsaken, sier Fause, og legger til at de vet hvor de bor;

– Vi er realister her på Svalbard, det er en øy langt mot nord. Nå har vi situasjonsoppdateringer daglig og god kontroll på situasjonen, avslutter sysselmester Lars Fause.

High North News har bedt om en kommentar fra Svalbard- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl uten å ha fått svar da artikkelen ble publisert.

Les også:

Nøkkelord