Nyhetsbrev: Fredagens frigjøringsmarkering er viktig av flere grunner enn de rent nostalgiske

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Kirkenes fredag. Foto: Jonas Karlsbakk, Barentssekretariatet

Kjære High North News-leser!

For 75 år siden marsjerte sovjetiske styrker i Den røde arme over grensa til Øst-Finnmark i Norge og markerte begynnelsen på slutten for den tyske okkupasjonen av Norges nordligste fylke. Fire sovjetiske soldater troppet opp i gruvegangene til gruveselskapet A/S Sydvaranger ved Bjørnevatn og sa til de mange tusen som hadde søkt ly der at «Dere er frie, heis det norske flagget».

Dagen ble behørig feiret i Kirkenes, og tilstede var både H.K.H Kong Harald V, statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, samt Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, blant andre.

På en felles pressekonferanse med de to utenriksministrene, la ingen av dem skjul på at det er saker de er uenige om. «Vi har aldri, og kommer aldri til å true Norges sikkerhet» sa Lavrov, men fortsette: «Nato-styrker på norsk territorium er imidlertid noe Russland må svare på».

Ine Eriksen Søreide tok på sin side opp forstyrrelsene i GPS-nettet de siste par årene, hvor norske myndigheter har lagt ansvaret på Russland.

Begge understreker likevel at Norge og Russland samarbeider godt på mange områder.

Et eksempel på dialogen «og det gode naboskapet» er at Norge og Russland gjenopptar skrinlagte samtaler om menneskerettigheter.

Dette ble videre understreket av at Lavrov inviterte Ine Eriksen Søreide til Russland neste år «når det måtte passe for henne».

«Kanskje skal vi slutte å mase om mangel på kontakt mellom Norge og Russland?» spør Arne O. Holm i sin kommentar i kjølvannet av pressekonferansen.

Fredagens markering er viktig av flere grunner enn de rent nostalgiske. Forholdet mellom Russland og Norge, for øvrig også Russland og Vesten, blir altfor ofte redusert til «en ny kald krig», der frykt, regelbrudd  og mistenksomhet preger overskriftene.  Særlig etter 2014, som i så måte har blitt en ny tidsregning når vi snakker om eller diskuterer Russland.

Men faktum er at folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland, og da særlig i nord, alltid har vært godt, enten om vi snakker om kulturutveksling eller næringsliv – og til tross for sanksjonene som ble innført mot Russland etter annekteringen av Krim. Men det gir dessverre ikke de mest sexy overskriftene.

High North News har vært på plass i Kirkenes under Naboskapskonferansen, oppladningen til frigjøringsjubileet.

«[Naboskapskonferansen er] Viktig, fordi det minner oss om at grensen mellom Norge og Russland er en fredelig grense. Det er et markant unntak langs Sovjetunionens og Russlands øvrige grenser. Vi skal vokte oss vel for å basere våre sikkerhetspolitiske analyser på konflikter andre steder i verden. Det er ikke all erfaring som kan overføres fra grenser i sør til grenser i nord», skriver Arne O. Holm i sin fredagskommentar.

Det handler om mennesker

Vi har blant annet møtt Trond Eriksen, barnebarnet til Trygve Eriksen fra Kiberg. Eriksen ble tildelt Sovjetunionens Røde stjerne for sin frihetskamp, men den norske regjeringen har aldri anerkjent innsatsen til de norske partisanene. - Stortinget har sviktet, det er på tide å gjøre opp urett, sier Eriksens barnebarn til High North News.

Og også Aleksandr Feduhin (61), som opplevde at åtte av hans slektninger ble sendt til fronten og forsvant. 75 år etter krigens slutt han frivillig med å grave fram falne soldater fra de blodige kampene på Litsa-fronten. Selv har han de siste årene funnet 70 personer som falt i strid, men som aldri har fått en begravelse før nå.

Det er å håpe at flere av disse historiene får sin velfortjente plass i avishistorien, med 100 pressefolk på plass i Kirkenes for å dekke frigjøringsmarkeringen. Selv frykter jeg at det hele vil overskygges av en viss spiondømt nordmann, som etter sigende kommer til å bli benådet i nær fremtid og få komme tilbake til familien sin i Finnmark.

Frode Berg-saken er en særdeles pinlig sak for norske myndigheter, som både Norge og Russland ivrer etter å få løst. Og uten tvil også viktig for lokalsamfunnet i Kirkenes, der han bor.
Men akkurat i dag håper jeg pressen fokuserer på det de egentlig er kommet for: En hyllest av våre gode naboer i øst, som kom oss til unnsetning i en svært vanskelig tid.

Det fortjener de.

Enda mer Grønland

Forrige ukes nyhetsbrev var i stor grad viet Grønland. Vi følger denne uken opp med et eksklusivt intervju med Grønlands tidligere regjeringssjef, Kuupik Kleist, der han åpent og ærlig – og for aller første gang -  reflekterer over Trumps famøse tilbud om å kjøpe Grønland:

«Hva er det egentlig man selger? Man selger sin sjel til djevelen» sier han blant annet.
I del to av intervjuet tar han for seg riksfelleskapet med Danmark, nøyaktig ti år etter at han selv innførte selsstyre på Grønland.

«Uheldigvis er det bare en halv prosent eller noe sånt av selvstyreloven som har blitt implementert. De etterfølgende regjeringene har gjort alt de har kunnet for å oppheve tiltakene min regjering startet, som for eksempel det å overta ansvarsområder fra Danmark», sier han.

Tok Stillehavet til Arktis

Vi har heller ikke sluppet Arctic Circle helt denne uken.

Tilstede i Reykjavik var også delegater fra Fiji og Niue, oppsiktsvekkende nok. Eller kanskje ikke? De mener i alle fall at man kan dra klare paralleller mellom Stillehavet og Arktis.

Island, Fiji og Niue er alle små øystater med store maritime soner. Alle er de helt avhengige av fiskerinæringa, de sliter med sysselsetting og påvirkes hardt av klimaendringer, som igjen fører til endringer i fiskestammen og havnivået. Et annet likhetstrekk er at de ikke blir hørt i de store globale debattene. «Vi må passe på menneskene som synker under havet», sa Semi Koroilavesau, fiskeriminister fra Fiji til High North News.

«For oss er dette en mulighet til å få empati for de utfordringene Stillehavslandene står overfor på grunn av klimaendringene. En mulighet til å få folk å forstå vår situasjon og hvor vi kommer fra», la Dalton Tagelagi, ministeren for naturressurser fra Niue, til.

Spørsmålet om hvorvidt Arktisk råd skal diskutere sikkerhetspolitikk, blir reist «på bakrommet» med jevne mellomrom.

Under årets konferanse i Reykjavik nådde det imidlertid hovedscenen. Islands statsminister Katrin Jakobsdottir  avslørte til og med at hun hadde diskutert saken med Rick Perry, USAs energiminister. Men flere frykter at dette vil slå beina under Arktisk råd som et forum for dialog og samarbeid.

Ukas potpurri

Av andre saker fra uka som har gått, kan vi nevne:

Mens markedet for skipslast av olje og gass blomstrer i Arktis, har Den nordlige sjørute sett liten interesse fra globale containerskipsselskaper. Nå studerer Russland muligheten for en statlig operatør, som effektivt subsidierer containerfrakt langs ruten.

Justin Trudeau får fortsette som statsminister i Canada, selv om han gjorde et dårlig valg i forhold til sist. Men det nordlige Canada ble knapt nevnt i valgkampen. Bare Justin Trudeau besøkte nordområdene i løpet av valgkampen. Men det hjalp ham ikke. Han tapte i Nunavut.

Kronikk: 75-årsmarkeringen bør også brukes på samtaler om fremtiden. Både Norge og Russland har interesse av at vårt bilaterale forhold forbedres, skriver Rolf A. Vestvik, styremedlem Utsyn - forum for utenriks og sikkerhet, og Kent Rosenby, tidligere styremedlem, Yata.

Norge drysset penger over havene i forbindelse med Our Ocean- konferansen i Oslo denne uken. Men verken Natur og ungdom eller Greenpeace lar seg imponere. Natur og ungdom etterlyser samme engasjement for ivaretakelse av fjordene. 

Arctic Minerals AB kunngjør i en pressemelding torsdag formiddag at de har identifisert et nytt leteområde med gullpotensial i Nord-Finland. Selskapet har sendt det finske mineralverket Tukes en søknad om reservasjon for leting og man forventer at søknaden blir godkjent i løpet av kort tid.
 
Vi i High North News ønsker deg en riktig god helg fra 67 grader nord.
Siri Gulliksen Tømmerbakke
Nyhetsredaktør, High North News

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: