-Vi vil snakke om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, og for oss er det viktig å vise frem hva Forsvaret gjør i nordområdene. Vi har store områder og ikke minst viktige ressurser i nord, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hos FOH vil de to statsrådene blant annet få en orientering om Nordområdene.