Framtidskonferanse uten Nordlands framtid

(F.v) 17-åringene Aida Bariñan Knutsen (Bodø kommune) og Sander Delp Horn (Vågan kommune) var to av de få unge deltagere på Nordlandskonferansen 2016 i går. (Foto: Hege Eilertsen)
På årets Nordlandskonferanse, som har neste generasjon som tema, var det få unge å spore både på talerstolen og blant tilhørerne. Mens de voksne innledere fikk godt med taletid, måtte Sander Delp Horn – det 17 år gamle medlemmet fra Ungdommens fylkesting – nøye seg med knappe tre minutter.


På årets Nordlandskonferanse, som har neste generasjon som tema, var det få unge å spore både på talerstolen og blant tilhørerne. Mens de voksne innledere fikk godt med taletid, måtte Sander Delp Horn - det 17 år gamle medlemmet fra Ungdommens fylkesting - nøye seg med knappe tre minutter.

- Det er kanskje naturlig at noen fra ungdommen også får trå til når det er tema for konferansen,  innledet Horn friskt fra podiet, før han i på inn- og utpust listet opp hvilke saker han og de andre medlemmene i fylkets ungdomsråd er opptatt av om dagen.

Forsvarssjefens forslag om å legge ned Orionbasen på Andenes, og basen til kystvakta på Sortland, bekymrer:

- Vi vil ta opp kampen mot disse nedleggelsene, slik at det ikke skjer det samme der som med flystasjonen i Bodø, sier han engasjert.

Skulle kystvakta forsvinne på Sortland får det store følger også for resten av distriktet, for eksempel i Svolvær, hvor kystvakta får utført vedlikehold.

- Må hindre at de unge flytter

- Vi må hindre at dagens unge flytter ut, og gi dem så gode tilbud at de også vil ta ungene med seg hit, og kanskje dama si også, sier han.

Neste generasjon er hovedtema for konferansen som samler rundt 400 deltagere fra det offentlige Nordland. Det handler om arbeidplasser, næringsliv og kompetanse, og på programmet står alt fra arkitekturens betydning for nærings- og stedsutvikling og viktigheten av helhetlig kommuneplanlegging.

- Det er litt rart at det bare er invitert folk fra universitetet, og ikke de videregående skolene. Jeg tenker at de som går på universitetet er jo allerede voksne. Men det er jo ikke de voksne som skal skape framtida, sier Aida Bariñan Knutsen (17).

Hun er opprinnelig er fra Lødingen, men bosatt i Bodø.  I går var hun en av tre medlemmer i ungdommens fylkesråd som var tilstede på konferansen.

- Ettersom det er mange som representerer kommunene sine her, så synes jeg det også burde vært flere ungdomsråd her, legger hun til. 

 I likhet med Horn synes hun det er litt rart at det er så få unge på en konferansen.

- Nyttig, uansett

- Jeg skulle gjerne hatt lengre tid, for da kunne jeg gått dypere inn i de forskjellige sakene. Men selv om man kanskje ikke får så mye taletid, er konferanser som dette veldig nyttig. Man får snakket med mye folk som er verdt å snakke med, og den dialogen man får på gangene er kanskje vel så viktig som det skjer på talerstolen, sier Sander Delp Horn.

- Er de godt voksne politikerne flinke nok til å inkludere dere?

- De fleste er nokså likegyldige til alder. Det avhenger jo litt av hvor mye man inviterer inn seg selv også, i samtaler. Slik sett er det veldig bra at de behandler oss som om vi skulle være en av dem.

 - Føler du at dere blir lyttet til?

- Det føler jeg. Men selv om man lytter, betyr jo ikke det at det skjer noe, sier Horn.

- Et samfunnsproblem

Den siste tiden har det høye elevfrafallet i Nordlands videregående skoler, og den stadige mangelen på lærlingeplasser, vært et hyppig tema både på den politiske dagsorden og i nordnorske medier. Når High North News spør den unge politikeren fra Lofoten om hvilke tanker han gjør seg om disse problemstillingene, svarer han følgende:

- Jeg tenker at frafall er, og kommer til å bli, et større samfunnsproblem etterhvert. Før var det slik at hvis man hoppet ut av skolen begynte man å jobbe på et industrianlegg eller noe annet. Men det går jo ikke an lengre. Det er realiteten, sier Horn.

Han viser til de utallige undersøkelsene som viser hvor mange faglærte det vil bli behov for i framtiden.

- Uansett hvilken undersøkelse man leser er frafallsprosenten høyere enn det man tror man kommer til å trenge. Man er nødt til å få flere til å fullføre. Men det er et vanskelig spørsmål. Ofte forsøker man å lete etter raske løsninger, men de tror jeg ikke finnes, sier han.

- Må finne årsakene til frafallet

17-åringen mener det er alarmerende at Nordland er blant de fylkene som har høyest frafallsprosent i landet.

- Man må se på hvorfor det er så høyt her, og ikke andre plasser. Da kan man sette inn mer målrettede tiltak. Kan det være fordi flere må bo på hybel, eller kan det være at vi her har flere psykiske problemer enn andre plasser. Det vet vi ikke, konstaterer han.

Selv funderer 17-åringen, som til daglig går på allmennfag linje på en skole i Svolvær, på kanskje å studere statsvitenskap eller samfunnsøkonomi etter videregående. Fremtidsplanene utover det, oppsummerer han det slik:

- Jeg tenker vel på å flytte ut først, og kanskje komme tilbake etterhvert. Men hvem vet, kanskje får jeg et pendleryrke.

Norvoll: - Målgruppa er tilretteleggerne 

Tomas Norvoll (Ap), leder for fylkesrådet i Nordland, gir følgende kommentar til den lave ungdomsdeltagelsen på konferansen.

- Nå har ikke jeg laget programmet, men jeg vil si at vi  har hatt en god andel med unge innledere denne gangen. Det er jo en type konferanse hvor målgruppen er de som legger til rette for næringsutvikling, og man må jo være i en viss alder før man går inn i den typen jobber. Mange studenter ble invitert, så det spørs litt hva man definerer som "ung". Men for all del, jeg tar poenget, sier han.


Fakta: 

Ungdommens fylkesting består av ungdom mellom 15 og 25 år fra alle deler av fylket, og er ungdommens talerør til fylkestinget i Nordland. De aller fleste kommunene i Nordland har ungdomsråd.

Les også: 

Arve Ulriksen: - Vår skole leverer dårligst i landet

Vil møte næringslivets utdanningsønsker

Tags