Forventer mineralsatsing fra regjeringen

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) har klare forventninger til torsdagens statsbudsjett. (Foto: Christine Karijord)
Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll forventer at regjeringen finner penger til mineralleting i Nord-Norge.


Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll forventer at regjeringen finner penger til mineralleting i Nord-Norge. 


Norges geologiske undersøkelse (NGU) startet i 2011 med sin kartlegging gjennom programmet Mineralressurser i Nord-Norge, MINN. Målet var å kartlegge og øke kunnskapen om mineralressursene, et grunnlag for verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplasser. Men i november i fjor var det bom stopp. Regjeringen kuttet 25,2 millioner kroner fra leteprogrammet for å kunne finansiere deler av flyktningestrømmen som kom. 

- Jeg forventer at regjeringen sørger for å rette opp feilen fra ifjor og at NGU får penger til å lete etter mineraler i våre fjell, sier Tomas Norvoll (Ap). 


Rette opp feilen fra i fjor

Statsbudsjettet for 2017 legges fram på torsdag, og Norvoll forventer nå at regjeringen retter opp prioriteringen fra ifjor og sørger for finansiering til NGU slik at de kan fullføre leteprogrammet i Nord-Norge. 

- Dette handler om utvikling av næringslivet og beløpene er så små at jeg forventer at regjeringen sørger for at dette er på plass i statsbudsjettet, sier han. Fjellene rommer store verdier

Tomas Norvoll viser blant annet til den økte arbeidsledigheten i landet som han mener må møtes med konkrete og offensive tiltak for utvikling av næringslivet. 

- Vi vet at fjellene i Norge inneholder store verdier som kan gi mange arbeid og skape verdier for nasjonen. Da er det viktig at gode programmer som det NGU var i gang med, blir fulgt opp, sier Norvoll. 

Nøkkelord