Fortsatt forhandlinger om Sydvaranger

Kriserammede Sør-Varanger søkte om 120 millioner kroner til omstilling. (Foto: Linda Storholm)
Det forhandles fortsatt med en interessent om overtakelse av Sydvaranger gruve i Kirkenes. Ny frist er utgangen av februar.

 

Det forhandles fortsatt med en interessent om overtakelse av Sydvaranger gruve i Kirkenes. Ny frist er utgangen av februar.

De store kreditorene, DnB og Innovasjon Norge betaler fortsatt en og en halv million kroner i måneden for å holde anlegget i Kirkenes på akseptabel «lunk».

Kan bruke februar

-Målet mitt var at vi skulle ha en avklaring i løpet av januar, men bankene (DnB og Innovasjon Norge) har gitt oss mulighet til også å bruke februar, sier bostyrer Leif Petter Madsen til High North News.

-Det foreligger fremdeles bare ett bud, og det er denne budgiveren vi fortsatt forhandler med. Det er flere vilkår og forhold i dette budet som det forhandles om, men vi arbeider jo for å få en løsning, presiserer bostyreren, og legger til at LNS (Leonhard Nilsen & sønner) ikke har kommet med bud på gruva.

Bostyrer Madsen vil ikke kommentere enkeltheter i forhandlingene med den ene budgiveren.
Salg eller fortsatt lunk

-Her er det tre parter, budgiver og bankene, og det er opp til dem eventuelt å bli enige. Jeg har god tro på man må kunne konkludere i løpet av første halvdel av februar.

-Og dersom de ikke blir enige?

-Da foreligger det fortsatt to alternativer eller muligheter, det ene er å selge unna det som kan selges av utstyr, det andre er fortsatt å holde gruve varm i håp om at bedre tider og nye interessenter, sier Madsen.

Eiendomsskatt viktig

Direktør Frode Nilsen i LNS har flere ganger sagt at selskapet vurderer å legge inn bud, men at det er en del forhold som må avklares først. Ikke minst gjelder dette eiendomsskatt og kostnader for oppredning av gruva. I Sør-Varanger kommune har man imidlertid ikke hørt noe fra LNS om eventuelt fritak fra, eller reduksjon av, eiendomsskatten. (Se egen sak på siden av artikkelen). 

Ikke varmt lenge

Finansdirektør i Innovasjon Norge, Nils Roald, innrømmer overfor NRK Finnmark at markedet for salg av gruveutstyr ikke er godt i øyeblikket.

– Det som imidlertid er klart; når man kjenner situasjonen, er det ikke ønskelig å holde dette varmt lenge, sier Roald, til NRK. 

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger har ikke hørt noe fra LNS om eventuell reduskjon av eiendomsskatt for SVG. (Foto: Thomas Nilsen).
Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger har ikke hørt noe fra LNS om eventuell reduskjon av eiendomsskatt for SVG. (Foto: Thomas Nilsen).

-Ikke hørt noe fra LNS

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger kommune har ikke hørt et pip fra LNS om eventuelt fritak fra eiendomsskatt.

Direktør Frode Nilsen i LNS har, ved flere anledninger, gitt uttrykk for at selskapet vurderer å legge inn bud på konkursrammede Sydvaranger gruve (SVG).

Like før jul sa Frode Nilsen til High North News at de ville ta en avgjørelse tidlig på nyåret. «Lengre tid har vi ikke», sa Nilsen den gangen. 

Senere har denne selvpålagte fristen blitt flyttet flere ganger, og for et par uker siden var beskjeden at «vi tar den tiden vi trenger».

Et av de viktige punktene i regnestykket er, ifølge Frode Nilsen, eiendomsskatten. Og eiendomsskatten er det kommunen som har ansvaret for. Men ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger sier at de ikke har fått noen henvendelse fra LNS.

Eiendomsskatten for Sydvaranger gruves i 2015 var først satt til 2,4 millioner kroner for 2015, men ble redusert til 1,8 mill. etter at selskapet hadde klaget på fastsettelsen.

Tags