Nyhetsbrev Forsvarsforlik, retorikk og innstramminger

Her trener rekrutter på Høybuktmoen leir ved Garnisonen i Sør-Varanger. Denne rekruttutdanningen for grensevakten skal videreføres, lyder langtidsplanen for Forsvaret. (Foto: Aleksander Ramsland/Forsvaret)

Her trener rekrutter på Høybuktmoen leir ved Garnisonen i Sør-Varanger. Denne rekruttutdanningen for grensevakten skal videreføres, lyder langtidsplanen for Forsvaret. (Foto: Aleksander Ramsland/Forsvaret)

Kjære leser. Språk er makt, skriver Arne O. Holm i ukas kommentar. Vi dekker det historiske forsvarsforliket og dykker ned i Svalbardmeldingen og de siste sanksjonene mot Russland. For å nevne noe. Her er uka som gikk i nord.

Les på engelsk

Først til Svalbard, hvor et rederi for første gang er bøtelagt for å seile med tung fyringsolje om bord i Svalbards territorielle farvann. 

Så forsvar, der vi ser et tydelig blikk nordover i et historisk bredt forsvarsforlik. 

Og som del av forsvarsforliket ber Stortinget regjeringen om å utrede hvordan økt militær utdanningskapasitet skal etableres i Nord-Norge. 

Redaktør og kommentator i High North News, Arne O. Holm stusser på forsvarsministerens ordvalg i forbindelse med Regjeringens millionavtale om stridsvogner. 

– Språk er makt, minner Holm om i ukas kommentar. 

Neste uke tar statsminister Jonas Gahr Støre imot Finlands president og Sveriges statsminister i Bodø, hvor High North News vil være til stede. 

– Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har styrket nødvendigheten for å diskutere sikkerhetsspørsmål, også i arktiske samarbeid, mener forsker. 

Politikk og sanksjoner 

Nylig kom den nye stortingsmeldingen om Svalbard, og reiselivet i Longyearbyen er lettet over at førsteinntrykket i all hovedsak er positivt.

Til tross for økonomiske sanksjoner, fortsetter Russland å sende nesten hele produksjonen av flytende naturgass og gasskondensat fra det russiske Arktis til Europa.

Imens styrker USA innsatsen for å hindre Russlands fremtidige energiinntekter.

Samarbeid, kunst og gruvedrift

Arctic Congress i Bodø ble starten på et samarbeidsprosjekt som særlig dreier seg om fremtiden til de unge i nord.

Bli også med til vakre Kjerringøy, hvor undertegnende og Arne O. Hom møtte kunstner Karl Erik Harr (84), som stiller ut malerier fra Arktis i en unik utstilling.

Les også om gruveselskapet som har signert en avtale som omhandler en av verdens største kjente sjeldne jordartsforekomster.

Følg oss neste uke for flere nyheter om både Svalbardmeldingen, gruvedrift og romfart. Og mer.

På vegne av redaksjonen ønsker jeg deg en strålende helg,

Vennlig hilsen sjefredaktør Trine Jonassen

Nøkkelord