Første ansatte i Arctic Economic Council på plass

“The conditions in the parts of the Norwegian Arctic that are open to petroleum activities are by and large comparable to conditions further south,” says Erling Kvadsheim, Director of Industry Policy in the Norwegian Oil and Gas Association. (Photo: Arne O. Holm)
Den offisielle åpningen av Arctic Economic Council’s (AEC) kontor i Tromsø blir ikke før til høsten, men den første ansatte i sekretariatet er allerede på plass, og i løpet av høsten skal det ansettes en direktør.Den offisielle åpningen av Arctic Economic Council’s (AEC) kontor i Tromsø blir ikke før til høsten, men den første ansatte i sekretariatet er allerede på plass, og i løpet av høsten skal det ansettes en direktør.

- Prosessen med å ansette en direktør har vi ikke kommet i gang med ennå, sier Erling Kvadsheim, direktør for miljø- og næringspolitikk i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

Arbeidet med å sikre AEC en fast struktur har vært ledet fra Norge, og Kvadsheim har – etter initiativ fra Utenriksdepartementet – stått sentralt i arbeidet.


Offisiell åpning til høsten


Kvinnen som allerede er på plass i kontorlokalene på toppen av NHO-bygget i Tromsø er Bianca Maria Johansen. Hun ble i forrige uke ansatt som seniorrådgiver i sekretariatet til AEC.  Johansen har blant annet bakgrunn fra Kystverket og BarentsWatch, hvor hun har jobbet med informasjon og kommunikasjon.

- Hun skal begynne å organisere en del av aktivitetene, forteller Kvadsheim på telefon.

- Vi er veldig glade for at sekretariatet er etablert, og lokalisert i Tromsø. Det er stor interesse og entusiasme rundt hva AEC kan bidra med, og utvikle seg til, sier Kvadsheim.

Den offisielle åpningen av sekretariatet blir først til høsten.

Det var Canada, som under sitt to år lange lederskap i Arctic Council (Arktisk råd) besluttet å opprette Arctic Economic Council. Organisasjonen ble etablert i september i fjor.

Skal skape forretningsmuligheter

Det er den politiske utvikling i Arctic Council som har skapt rom for å organisere næringslivet på denne måten. Tanken er at AEC skal forenkle den arktiske næringslivsaktiviteten, og sørge for at den økonomiske utviklingen foregår på en ansvarlig måte. Ifølge organisasjonens egne hjemmesider skal AEC være "det primære forumet for samhandling mellom Arctic Council og et bredt sirkumpolart næringsliv".

USA’s utenriksminister John Kerry bekreftet, i forbindelse med at overtagelsen av lederskapet i Arctic Council i april, at landet aktivt vil søke råd fra AEC.

Dette ble av en rekke forretningsfolk, fra samtlige av de arktiske landene, sett på som et stort gjennombrudd for AEC.

- Arctic Econmic Council skal være en organisasjon som aktivt arbeider for å skape forretningsmuligheter i Arktis, uttalte AEC’s nyvalgte styreleder Tara Sweeney til High North News som var i Ottawa, Canada, i forbindelse med formannskapsskiftet.

Nyansatt seniorrådgiver i Arctic Economic Council's sekretariat, Bianca Maria Johansen. (Foto: Erik Joachimsen)
Nyansatt seniorrådgiver i Arctic Economic Council's sekretariat, Bianca Maria Johansen. (Foto: Erik Joachimsen)

Tags