Forskningsrådet presenterer det nye havbruksprogrammet under Aqua Nor

Aud Skrudland skal lede programstyret i Forskningsrådets nye havbruksprogram HAVBRUK2. Tirsdag 18. august presenterer hun programmet og det nye programstyret under Forskningsrådet og FHFs konferanse på Aqua Nor i Trondheim.
Aud Skrudland skal lede programstyret i Forskningsrådets nye havbruksprogram HAVBRUK2. Tirsdag 18.8. presenterer hun programmet og det nye programstyret under Forskningsrådet og FHFs konferanse på Aqua Nor i Trondheim, melder Forskningsrådet.
Skrudland mener at det tette og gode samarbeidet mellom forskningen og næringen har ført norske oppdrettere av laks og ørret opp i verdenseliten. Samarbeidet har vært tuftet på gjensidig tillit og åpenhet, og har løst mange og store utfordringer. En uavhengig evaluering konkluderer med at det "gamle" havbruksprogrammet har gitt betydelige resultater og har vært veldrevet.
– Dermed er det ikke grunnlag for å gjøre ting veldig annerledes. Vi skal holde stø kurs mot nye muligheter, sier påtroppende styreleder.