Forskningsrådet med støtte til Store Norske

Store Norske før støtte fra Forskningsrådet. (Foto: Wikimedia Commons/Vetle Nilsen Malmberg))

Store Norske på Svalbard går nye veier for å utnytte sine kullforekomster. Med støtte fra Norges Forskningsråd jakter selskapet på nye kullprodukter og anvendelsesområder for kull.

Bevilgningen fra Norges Forskningsrådet er på 3,5 millioner kroner og skal brukes på et samarbeidsprosjekt mellom Store Norske, SINTEF og Høgskolen i Narvik.

-          Dette er veldig spennende for oss. Det er viktig å kunne utforske områder og produktnisjer der vi kan få mer igjen for kullet vårt, sier direktør for produkt og perfomance i Store Norske, Aleksander Askeland.

Støtten fra Forskningsrådet kommer fra et program som har som formål å stimulere innovasjon i næringslivet. Bevilgningen skal brukes til produktutvikling rundt kull.

-          Det kan ta mange retninger, men vi skal se på alt fra vasking og rensing for å få frem kull med spesifikke egenskaper, for eksempel spesielt høy brennverdi eller andre kjemiske egenskaper, å teste helt nye anvendelsesområder for kull og karbon, sier Aleksander Askeland.

-          Vi kan kanskje klare å utvikle kull som kan benyttes som bestanddeler i helt nye materialer. Prosjektet omfatter med andre ord ikke bare de tradisjonelle bruksområdene for kull, sånn som forbrenning og metallurgi.

Kull fra Lunckefjell

Prosjektet tar utgangspunkt i Store Norskes nye kullfelt i Lunckefjell. Lunckefjell ligger nordøst for produksjonen i Svea Nord, og skal etter planen settes i full drift i løpet av 2015.

-          Vi ønsker i størst mulig grad at aktiviteten vi eventuelt skaper gjennom prosjektet skal foregå på Svalbard. Hvis kullet skal bearbeides, ønsker vi at det skal skjer her og i vår regi, sier Aleksander Askeland.

Støtten fra Norges Forskningsråd på 3,5 millioner kroner gis over en periode på fire år, og det forutsettes at Store Norske bidrar med et tilsvarende beløp og egeninnsats.

Direktør Aleksander Askeland og Stor Norske jakter på nye bruksområder for kull på Svalbard.
Direktør Aleksander Askeland og Stor Norske jakter på nye bruksområder for kull på Svalbard.

Tags