Forskere fant mikroplast langs hele Den nordlige sjørute

Forskningsskipet Professor Multanovskij har i sommer seilt hele Den nordlige sjørute på jakt etter mikroplast. Funnene er nedslående. Foto: Rosgidromet
Plastsøppel og mikroplast er funnet i havet langs hele Den nordlige sjøruten, bekrefter russiske forskere. Resultater fra et nylig avsluttet tokt kan gi viktig informasjon om hvordan noen av verdens mest utilgjengelige havområder er påvirket av den globale plastproblematikken.

Det er den russiske avisen Izvestija som denne uken melder om funnene som ble gjort under toktet Transarktika-2019. Forskningsskipet Professor Multanovskij seilte 25. august fra Vladivostok i Stillehavet og gjennom den nordlige sjørute fram til Murmansk, der skipet la til kai 8. september.

Under hele toket fant forskerne forsøpling på havets overflate, som flasker, pakker og annet plastavfall. Men det som bekymrer forskerne er funnene av mikroplast.

Både i Karahavet og i Barentshavet ble det gjort store funn av mikroplast, som betyr at avfallet er mellom fem og én millimeter stort.

– Vi tok et stort antall prøver og undersøkte dem i skipslaboratoriet. Partikler ble funnet i forskjellige størrelser i alle hav, først og fremst i Barentshavet og i Karahavet. Men vi kan ikke gi spesifikke tall foreløpig, sier Aleksandr Jersjov, førsteamanuensis ved Institutt for økologi og biologiske ressurser ved det russiske statsmedisinske universitetet til Izvestija.

Forskere i arbeid under toktet Transarktika-2019. Foto: Rosgidromet

Det er ventet at resultatene fra toktet vil være klar om rundt to måneder. Dette er første gang det er tatt prøver av mikroplast-forsøpling langs hele den nordlige sjørute.

De endelige forskningsresultatene kan derfor gi viktig informasjon om hvordan noen av verdens mest utilgjengelige havområder er påvirket av den globale problematikken med plastavfall til havs.

Mer tilgjengelig etter issmelting

Mikroplast

Plastavfall som er mindre enn fem millimeter, og gjerne på størrelse med et sandkorn, blir definert som mikroplast.

Mikroplast kan både være små plastkuler som er tilsatt kosmetikk, klær eller andre produkter, eller et resultat av at større biter plast er revet i biter av naturen.

Mikroplast som brytes ned til enda mindre biter kalles nanoplast.

Mikroplast er farlig for både dyr og mennesker. Mikroplast kan havne i maten til mennesker gjennom fisk eller dyr som får dette i seg i forurensede miljøer.

Den nordlige sjørute, også kalt Nordøstpassasjen, er betegnelsen på sjøveien mellom Europa og Asia nord for Russland, og er rundt 5.500 kilometer lang.

Potensielt kan bruk av Den nordlige sjøruten korte ned reisetiden fra Europa til Asia med to uker, men seilingsvinduet er hvert år på to til fire måneder. På deler av ruten er skip også avhengig av isbrytere.

Det danske kontainerselskapet Maersk har annonsert at de planlegger å ta i bruk Den nordlige sjørute for frakt mellom Europa og Asia.

Hele ruten ligger i Arktis og innenfor den russiske økonomiske sonen, som strekker seg 200 nautiske mil fra en stats kyst. Klimaendringer og issmelting har gjort at sjøruten er mer tilgjengelig enn tidligere. I 2017 gikk for første gang et skip gjennom Den nordlige sjørute uten hjelp av isbryter.

Ifølge Izvestija ble 20 millioner tonn gods fraktet gjennom Den nordlige sjørute i 2018, noe som er ny rekord.

Jersjov opplyser at overflateforurensningen toktet fant stammer fra flasker og søppel som er kastet over bord fra skip som trafikkerer Den nordlige sjøruten.

Mest søppel ble funnet i Okhotskhavet i Øst-Russland og Tsjukotskijhavet ved Beringstredet, men også i Barentshavet.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: