Fornøyd i Nordland

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) er fornøyd med dagens tiltaksliste fra regjeringen. 

- Meget positivt, og vi skal bidra konstruktivt, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regjeringens infrastrukturtiltak i Nord-Norge. Han understreker hvor viktig det er at kompensasjonen kommer i tillegg av prosjektene som er vedtatt i nasjonal transportplan. 

Regjeringen har varslet dialog med både fylkeskommuner og næringsliv i landsdelen når prioriteringene skal gjøres. 

Norvoll er fornøyd med at utgiftsøkningen i nord kompenseres fullt ut. 

-Det er også bra at en fra norsk side har fått gjennomslag for at flere virksomheter får differensiert arbeidsgiveravgift, fortsetter Norvoll.  

Samtidig er han bekymret for at vekstmotorene i Nord-Norge, Bodø og Tromsø, ikke er nevnt i proposisjonen. 

- For landsdelen er det viktig at ordningene som gjelder for Bodø og Tromsø videreføres. Dette kommer fylkesrådet i Nordland til å arbeide aktivt med, understreker Tomas Norvoll. Fylkestinget i Nordland fattet i går et enstemmig vedtak om viktigheten av å videreføre kompensasjonsordnigen for Bodø og Tromsø.          

Les også:

- Glad for hver ei krone til Nord-Norge

Vil kreve kompensasjon til nordnorsk næringsliv

Alt håp er ikke ute

Vil ha lavere arbeidsgiveravgift i Bodø og Tromsø

Ukrainakrisen kan gjøre Nord-Norge til viktig energipartner for EU

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: