Fisketurisme mest lønnsomt på si

Rapporten, som kun fokuserer på fisketurismebedrifter i Nord-Norge, er allerede lagt frem for Nærings- og fiskeridepartementet. (Foto: Frank Ezelle/Wikimedia Commons)

Bare halvparten av bedriftene som driver med sjøfisketurisme i Nord-Norge er lønnsomme. Det viser en fersk analyse som Nofima har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge.

- Ut fra vår analyse ser det ut til at de bedriftene med mellom 30 og 40 prosent av sin omsetning fra fisketurisme har mest lønnsomhet.

Det sier forsker Trude Borch i et intervju på Nofimas egne hjemmesider.


Går ikke så bra i Finnmark

- For de lite lønnsomme bedriftene som har høy andel fisketurisme, så antar vi at dette kan ha sin forklaring i at de har lav kapasitetsutnyttelse, fordi de ikke jobber aktivt med å etablere tilbud ut over sesongen for fisketurisme fra april til september, legger hun til.

I analysen er det kun fokusert på Nord-Norge, og her kommer det også frem at det er flere ulønnsomme bedrifter i Finnmark enn i Nordland og Troms.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttets hovedkontor ligger i Tromsø, mens forskningsvirksomheten foregår både der, på Averøy, i Stavanger, på Sunndalsøra og på Ås.

Må ha flere ben å stå på

Andre funn i rapporten er at bedriftene ikke bør være for store, og at de ikke utelukkende bør satse på fisketurisme, fordi dette innebærer at de har lave eller ingen inntekter utenom sesongen.

Oppdragsgiver Innovasjon Norge får flere anbefalinger om hvordan de skal forholde seg til denne  typen bedrifter fremover.

Blant annet får de råd om å støtte de etablerte bedriftene som har potensial for lønnsomhet, fremfor å støtte mange nyetableringer.

Fordi etterspørselen ser ut til å være størst på de små og mellomstore anleggene, anbefales det ikke å gi støtte til etablering av større anlegg.

- Fra vår side anbefaler vi at det gis støtte til de aktørene som ønsker å utvide sine tilbud med å satse på andre aktiviteter, sier Trude Borch som har laget rapporten sammen med forskerkollega Marianne Svorken.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: