Fiskeridirektoratet får det ikke som de vil

Nord-Norge har alle forutsetninger for å bli landets nye vekstmotor. Foto: Linda Storholm
Fiskeridirektoratet går fra sju til fem regioner, ikke tre, slik de selv ønsket seg.


Fiskeridirektoratet går fra sju til fem regioner, ikke tre, slik de selv ønsket seg. 


– Færre regioner vil gi større faglig bredde og sikre bedre likebehandling, samtidig har det vært viktig å ivareta distriktspolitiske hensyn sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Den nye strukturen er bestemt i dialog Regjeringens samarbeidspartier KrF og Venstre, og går mot forslaget som kom fra fiskeridirektør Liv Holmefjord, som ønsket tre regioner. 


Riktig retning

- Dette er et skritt i riktig retning, selv om jeg helst hadde sett at statsråden landet på tre regioner. Vi tar beslutningen til etterretning og skal selvsagt følge dette opp. En regionstruktur med fem regioner vil bli mer ressurskrevende, fordi vi trolig ikke vil oppnå den samme effekten som vi ville fått med tre regioner, sier Holmefjord. 


Den nye regionstrukturen i Fiskeridirektoratet blir som følger: 

  • Troms og Finnmark, regionkontor i Tromsø
  • Nordland med regionkontor i Bodø
  • Midt med regionkontor i Ålesund 
  • Vest med regionkontor i Måløy 
  • Sør med regionkontor i Egersund

De tidligere regionkontorene i Vadsø og Trondheim videreføres som fiskerikontor.


Forskjellen fra dagens struktur er at Troms og Finnmark slås sammen til en region, det samme bli Trøndelag og Møre og Romsdal. 


Dårligere gevinst

Da fiskeridirektøren i mars kom med forslag om kun tre regioner skapte det storm langs kysten. Hovedpoenget var å drive etaten mer rasjonelt, og rigge forvaltningen for framtidens utfordringer. 

- Jeg legger til grunn at departementet har merket seg at vi nå ikke vil kunne oppnå samme gevinst som vi kunne fått med færre regioner. Tanken har vært å legge til rette for en kompetent og effektiv forvaltning gjennom å bygge sterke fagmiljø, hvor regionene kunne ta ansvar for flere av direktoratets oppgaver enn i dag. Det er fremdeles aktuelt å delegere flere oppgaver fra hovedkontoret til regionene, men hensynet til rasjonell drift og lik behandling av like saker må ligge til grunn for framtidig oppgavefordeling, sier Holmefjord. Fiskerikontorene er ikke avklart 

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker er opptatt av at direktoratet er tett på næringen. 

- Fiskeridirektoratet er allerede en desentralisert organisasjon med plasseringer utenfor de store befolkningssentra. Dette prinsippet vil bestå. Samtidig er det nødvendig å tilpasse organisasjonen til oppgavene. Tilsyns- og kontrollarbeidet har over tid utviklet seg på en måte som øker behovet for spesialisering og brede kompetansemiljøer, sier Aspaker.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier man nå tar sikte på å gjennomføre vedtaket så raskt som mulig. Hvilken struktur fiskerikontorene skal ha har departementet overlatt til fiskeridirektøren å avgjøre. 
 

Elisabeth Aspaker gikk ikke for forslaget fra fiskeridirektøren.
Elisabeth Aspaker gikk ikke for forslaget fra fiskeridirektøren.

Tags