Fiskeridirektoratet har ansvar for norsk fiskeri- og havbruksforvaltning, og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. 
(Illustrasjonsfoto: Gaute Bruvik/Wikimedia)
Fiskeridirektoratet har ansvar for norsk fiskeri- og havbruksforvaltning, og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. (Illustrasjonsfoto: Gaute Bruvik/Wikimedia)

Vil legge ned kontorer langs hele kysten

Fiskeridirektoratet skal få ny struktur. Fiskeridirektøren selv foreslår å legge ned åtte kontorer langs kysten. 

Fiskeridirektør Liv Holmefjord anbefaler at Fiskeridirektoratet skal ha tre regioner i framtiden, Nord, Midt og Sør. Nord skal ledes fra Tromsø, Midt fra Trondheim, og Sør fra Bergen. Samtidig kuttes antall kontorer langs kysten fra 28 til 19. 

Løse samfunnsoppdraget

Bakgrunnen er forventningene til vekst i de marine næringene, og da må forvaltningen være tilpasset utviklingen slik at den kan bidra til å utløse potensialet som ligger i fiskeri- og havbrukssektoren. 

– Å endre organisasjonsstrukturen er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå de ambisjoner Fiskeridirektoratet har for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte. Det krever et godt kunnskapsgrunnlag, kvalitetsfokus, bruk av teknologi og digitale løsninger og at vi er i stand til å samhandle godt internt og eksternt, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.


20 årsverk

Fiskeridirektoratet er i dag representert på 28 steder langs kysten. Holmefjords forslag innebærer å legge ned ni av disee: Kjøllefjord, Havøysund, Hammerfest, Skjervøy, Svolvær, Brønnøysund, Sistranda og Fosnavåg. I tillegg vil ikke Vardø bli videreført som fiskerikontor, men direktoratet vil ha ansatte her i en planlagt analyseenhet som skal legges til Vardø. 
I tillegg vil kontorene som ikke lenger skal være regionkontor bli videreført som fiskerikontor. 

20 årsverk vil forsvinne ved disse kontorene, men de ansatte vil få tilbud om å fortsette på andre kontor. 

– Dette innebærer ikke en svekkelse av regionene til fordel for hovedkontoret i Bergen. Det er viktig å understreke at vi vil vi være sterkt til stede på 19 steder langs kysten. I regionstrukturen er det lagt vekt på sterke fagmiljø, nærhet til viktige fiskeri- og havbruksmiljø og likebehandling av næringsaktørene. I tillegg ønsker vi å kunne legge til rette for mer fleksibel og rasjonell bruk av Fiskeridirektoratets ressurser slik at vi er godt rustet til å møte utfordringer framover, sier Holmefjord.


 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.