Fiskarlaget Nord vil seile sin egen sjø

Styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord som organiserer fiskere i Troms og Finnmark. (Foto: Norges Fiskarlag). Fiskebåter til kai ved fiskemottak i Honningsvåg. (Foto: Trine Jonassen, High North News.)
Fiskarlaget Nord har vedtatt å melde seg ut av Norges Fiskarlag: – Det må til en endring internt i organisasjonen rundt holdningen til den mindre og tradisjonelle kystflåten, sier styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord til High North News.

Fiskarlaget Nord vedtok på sitt årsmøte forrige uke å melde seg ut av Norges Fiskarlag. Forslaget om utmelding ble vedtatt med én stemme imot.  

Styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord forteller til High North News at medlemmer og lokallag er misfornøyd med at saker de fremmer ikke blir godt nok fulgt opp sentralt i Norges Fiskarlag.

Man føler at saker som fremmes av våre kystfiskere i nord ikke blir godt nok behandlet.
Roger Hansen, styreleder i Fiskarlaget Nord.

Hva slags saker er det snakk om?

– Det gjelder blant annet utfordringer for den tradisjonelle og mindre kystflåten som fisker ressursene kystnært. 

Ifølge Hansen er et av problemene at større og moderne kystfartøy har bygd seg opp til å kunne fiske effektivt ute på storhavet i tillegg fisker innenfor grunnlinjen, i kystnære områder med fisk som den tradisjonelle kystnære flåten er avhengig av. 

– Når den mindre flåten mister store deler av driftsgrunnlaget sitt på grunn av dette og man ikke får forståelse for det sentralt i egen organisasjon og de, så vidt vi forstår, ikke ønsker å utrede dette på en skikkelig måte får det konsekvenser. 

Ressursfordelingen ligger ikke lenger fast slik det tilsynelatende kan se ut som på papiret.
Roger Hansen, styreleder i Fiskarlaget Nord.

– Det er også en utfordring at Fiskebåtredernes Forbund [Fiskebåt, journ.anm.] konkurrerer med andre medlemslag internt i organisasjonen om de samme medlemmene. Tidligere organiserte Fiskebåtredernes Forbund havfiskeflåten og medlemslag organiserte kystflåten og andre lokallag. Når dette utfordres, uthules også modellen som er i Norges Fiskarlag.

Holdningsendring

Norges Fiskarlag

  • Fag- og næringsorganisasjon for norske yrkesfiskere
  • Organiserer enefiskere, lottakere og fiskebåtreder
  • Hovedkontor i Trondheim
  • Ni medlemslag spredt langs hele kysten.
  • Fiskarlaget Nord tilbyr organisering av fiskere i Troms og Finnmark.
  • Innad i Fiskarlaget Nord finnes rundt 30 lokallag

Mener dere at Norges Fiskarlag ikke hører på dere i disse spørsmålene? 

– Norges Fiskarlag ivaretar ikke godt nok de varslene vi kommer med for å sørge for at vi klarer å opprettholde den minste flåten. Det er et signal fra Norges Fiskarlag sentralt til Fiskarlaget Nord om at det er de stores krefter som når frem innad i organisasjonen. 

Hvorfor skjedde vedtaket om utmelding nå?

– Det har bygd seg opp over tid og tilspisset seg mer og mer. Nå benyttet enkeltmedlemmer og lokallag seg av anledninga ved årsmøtet for å gi kraftige signaler til styret om at nok er nok og at de må gjøre noe. 

Hva mener dere Norges Fiskarlag må gjøre annerledes?

– Det må til en endring i holdningen internt i organisasjonen til den mindre og tradisjonelle kystflåten, som ivaretar mangfoldet. Når man føler at man ikke blir godt ivaretatt kommer reaksjoner som dette. Det er ikke slik at vi ikke skjønner demokratiske prinsipper i en organisasjon, men vi forventer at innspillene vi gir blir behandlet og utredet på en så god måte at man ser en reell begrunnelse for hvorfor man tar de forskjellige beslutningene. 

Forhandlingsposisjon

Ifølge Norges Fiskarlags Mønsterlover må et medlemslag som melder seg ut sitte gjennom en hel landsmøteperiode som fullverdig medlem, sier Hansen, som påpeker at de nå er midt i en landsmøteperiode og at deres tolkning er at de må sitte til landsmøtet i 2023. 

Hva betyr dette vedtaket for dere fremover?

– Med årsmøtevedtaket mener vi at vi setter oss i en såkalt forhandlingsposisjon. Den skal vi bruke godt med hensyn til at man gjennom systemet i Norges Fiskarlag kanskje får endret litt på hvordan man fører politikken sin. Fiskarlaget Nord skal ha årlige årsmøter frem til 2023, men et vedtak står ikke lenger enn til neste årsmøtevedtak.

Så dette kan endre seg?

– Det kan det fordi vi setter oss i en forhandlingsposisjon, men det endrer seg ikke med dagens retning i Norges Fiskarlag.
 

Les også

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: