Fiskarlaget Nord vil danne ny organisasjon for kystfiskere

Leder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord fikk flertall for styrets innstilling om utmeldelse fra Norges Fiskarlag på årsmøtet høsten 2020. Fiskarlaget Nord organiserer fiskere i Troms og Finnmark. (Foto: Jan-Erik Indrestrand). 
Fiskarlaget Nord vil omdanne medlemslaget til en landsdekkende gruppeorganisasjon for kystfiskere. De mener det vil føre til forbedret organisering og ivaretakelse av kystfiskere innenfor Norges Fiskarlag.   

– Vi vil omdanne Fiskarlaget Nord til en landsomfattende organisasjon som åpner opp for at vi kan organisere kystfiskere i hele landet, sier styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord til High North News. 

Den nye gruppeorganisasjonen Fiskarlaget Nord vil danne har fått navnet KystNor og skal sørge for en forbedret posisjon og rettighetsbilde for kystfiskere innad i Norges Fiskarlag.

Målet er en forbedret organisering av kystfiskeren, som de i dag mener mangler den nødvendige innflytelsen i systemet.

Styreleder Hansen sier bakgrunnen for forslaget er årsmøtevedtaket Fiskarlaget Nord gjorde i september 2020 om å melde Fiskarlaget Nord ut av Norges Fiskarlag dersom det ikke ble arbeidet fram et konstruktiv alternativ som gjør at de kan forbli.

– Det har vi gjort nå og vi mener dette er et alternativ som er såpass godt for kystfiskeren, kystflåten og kystsamfunnene at vi fortsatt vil kunne være innenfor Norges Fiskarlag, sier Hansen. 

Styrker organiseringa

Motsetningene innad i Norges Fiskarlag har bygget seg opp og tilspisset seg over tid.  

Høsten 2020 vedtok årsmøtet i Fiskarlaget Nord å melde seg ut av landsorganisasjonen Norges Fiskarlag, men kan tidligst forlate organisasjonen ved neste landsmøtet i 2023 ifølge Norges Fiskarlags Mønsterlover.

Det pekes på en rekke problemer og utfordringer innad i Norges Fiskarlag, blant annet en utvikling der de større fiskebåtrederne får mer innflytelse innad i organisasjonen. 

– Det er også en utfordring at Fiskebåtredernes Forbund [Fiskebåt, journ.anm.] konkurrerer med andre medlemslag internt i organisasjonen om de samme medlemmene. Tidligere organiserte Fiskebåtredernes Forbund havfiskeflåten og medlemslag organiserte kystflåten og andre lokallag. Når dette utfordres, uthules også modellen som er i Norges Fiskarlag, uttalte styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord til High North News i et tidligere intervju. 

Fiskarlaget Nord mener utviklingen i kjørereglene går på bekostning av kystfiskeren. 

– Som Riksrevisjonens rapport peker på ser vi en del utfordringer med tanke på framtidas fiskeripolitikk og opprettholdelsen av en differensiert flåte. Det er derfor særdeles viktig at kystfiskere bygger en organisasjon som har større kapasitet og kompetanse til å ivareta rollen til kystflåten, ikke bare for flåten sin del, men for fremtidas fiskere og sysselsetting og verdiskaping i kystsamfunn, legger Hansen til. 

Fiskarlaget Nord legger forslaget fram for landsstyret og sier de vil gå i dialog med Norges Fiskarlag for å se på mulighetene for å få til dette innad i organisasjonen. Hansen sier til High North News at de fortrinnsvis vil danne KystNor i Norges Fiskarlag, men at det kan bli omdannet utenfor systemet dersom det ikke blir noen dialog. 

– Unødvendig kompliserende

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen. (Foto: Linda Storholm)
Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen. (Foto: Linda Storholm)

– Vi var uvitende om innholdet og saken inntil gårsdagens møte, der vi ble informert om vedtaket i styret i Nord om at de etablerer KystNor, som skal være en landsdekkende gruppeorganisasjon for kystfiskere, sier Kjell Ingebrigtsen.

Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag i en pressemelding onsdag.

– Det er etter min oppfatning konfronterende og unødvendig kompliserende. Hvis Fiskarlaget Nord har reelle intensjoner om å forbli i fellesskapet så burde dette vært oversendt som et internt organisasjonsinnspill som kunne blitt diskutert i organisasjonen. Dette framstår mer som lagets beslutning om hvordan hele fellesskapet skal innrette seg, sier Ingebrigtsen.

– Det er fortsatt behov for en organisasjonsdebatt i Norges Fiskarlag. Men det er vanskelig å se dette som et innspill i den mangeårige prosessen i Fiskarlaget. Når et medlemslag velger å ta saken ut til pressen, sågar før de er ferdig med å orientere Landsstyret muntlig og uten at landsstyret får dette skriftlig, så fremstår ikke dette som godt organisasjonsarbeid, slik Fiskarlaget har årelang praksis for, legger han til. 

Inviterer til møte

Ingebrigtsen oppfatter grepene som nå er tatt av Fiskarlaget Nord å stå i strid med fellesskapstanken forankret i Fiskarlagets organisasjonsmodell og det ansvaret som ligger til grunn for hvordan et medlemslag i Fiskarlaget kan arbeide, står det i pressemeldingen. 

– En naturlig oppfølging fra min side er å invitere lederne i de ulike organisasjonsleddene til et møte og fortsette dialogen med Landsstyret i den videre prosessen.

– Vi må akseptere at Fiskarlaget Nord har fattet et årsmøtevedtak om utmelding av Norges Fiskarlag. Jeg beklager sterkt at vi har kommet i denne situasjonen og jeg synes det er trist at laget ikke kan uttrykke et tydelig ønske om å forbli i vårt fellesskap.

Les også

Nøkkelord